14.10.2019
PL EN
29.01.2019 aktualizacja 29.01.2019

Profesorowie P. Stepnowski i P. Dominiak z Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. J. Heweliusza

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Profesorowie Piotr Stepnowski z Uniwersytetu Gdańskiego i Piotr Dominiak z Politechniki Gdańskiej zostali laureatami Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2018. W tym roku nagrody przyznano po raz 31. Uroczystość odbyła się tradycyjnie w dniu urodzin Jana Heweliusza, 28 stycznia.

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, nazywana także Pomorskim Noblem, przyznawana jest od 1987 roku reprezentantom gdańskiego środowiska naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodzono nią już 47 wybitnych naukowców.

W kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych nagrodzono prof. Piotra Stepnowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, który jest uznanym światowym autorytetem w zakresie badań i ochrony środowiska. Wyróżnienie przyznano mu za „znaczący wkład w rozwój badań nad prognozowaniem, wykrywaniem i oceną negatywnych skutków pozostałości substancji leczniczych oraz cieczy jonowych w środowisku”.

Profesor Stepnowski jest światowym pionierem badań w zakresie wykrywania i oceny narażenia środowiskowego nietypowych zanieczyszczeń chemicznych, takich jak pozostałości leków czy tzw. cieczy jonowych – nowoczesnych rozpuszczalników przemysłowych. Szczególnym uznaniem cieszy się jego wkład w poznanie skutków, jakie wywołują tego typu substancje na organizmy żywe zamieszkujące ekosystemy wodne oraz badania nad ich oddziaływaniem z glebami i osadami dennymi.

Jako pierwszy na świecie opracował i wdrożył kilkanaście oryginalnych metod analizy składników cieczy jonowych, które są dziś światowym kanonem analityki tych nowoczesnych rozpuszczalników. To właśnie metody profesora Stepnowskiego są obecnie powszechnie wykorzystywane przez laboratoria naukowe i przemysłowe na całym świecie do analizy cieczy jonowych oraz produktów ich przemian i rozpadu.

Ważne są także jego pionierskie osiągnięcia w zakresie poszukiwania nowych metod pomiarów śladowych ilości farmaceutyków w próbkach środowiskowych (leki weterynaryjne, leki hormonalne, niesteroidowe leki przeciwzapalne i in.) i ich zastosowania do pomiarów w środowisku.

Piotr Stepnowski tytuł naukowy profesora uzyskał w wieku 39 lat. Swoją karierę naukową od początku związał z Uniwersytetem Gdańskim. Prace prof. Stepnowskiego były cytowane blisko sześć tysięcy razy, a wartość tzw. Indeksu Hirscha, który służy ustaleniu znaczenia całego dorobku danego autora, wynosi 42, co stawia prof. Piotra Stepnowskiego w ścisłej czołówce polskich naukowców.

Laureatem nagrody w kategorii nauk humanistycznych i społecznych został prof. Piotr Dominiak z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wyróżnienie przyniosły mu wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych. Jest on pierwszym pracownikiem naukowym Politechniki Gdańskiej, który otrzymał to wyróżnienie w kategorii nauk humanistycznych i społecznych.

"Profesor Piotr Dominiak poprzez realizację wartościowych i cenionych w skali międzynarodowej badań naukowych, a także kształcenie kadr naukowych i popularyzację wiedzy ekonomicznej, znacząco przyczynił się do wzrostu znaczenia i budowania prestiżu gdańskiego ośrodka naukowego w zakresie nauk społecznych" – powiedział prof. Jerzy Błażejowski w laudacji na cześć laureata wygłoszonej podczas uroczystości wręczenia nagrody w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019