06.07.2020
PL EN
06.02.2019 aktualizacja 06.02.2019

Maturzyści mogą starać się o studenckie stypendia z programu „Indeks Start2Star"

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

14 tegorocznych maturzystów z niezamożnych rodzin ma szansę otrzymać stypendium na cały okres studiów w ramach XII edycji programu „Indeks Start2Star", organizowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Zgłoszenia można nadsyłać do 17 maja.

„Indeks Start2Star” to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych podczas studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin - informuje w komunikacie koordynator projektu Marta Zenio z Fundacji im. Lesława A. Pagi.

W tym roku wybranych zostanie 14 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie. Będzie ono wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów, zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia.

W ocenie organizatorów, kwota ta pozwala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

O stypendium ubiegać się mogą tegoroczni maturzyści, którzy uzyskali średnią ocen minimum 4,0 na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, a miesięczny dochód na osobę w ich rodzinie nie przekracza 1500 zł netto (w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych).

„Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat” - dodaje koordynatorka projektu.

Jak podkreśliła, Fundacja kładzie duży nacisk na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. „Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy” - zaznaczyła.

Fundatorem stypendiów jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, a rekrutację i kwalifikację prowadzi Fundacja im. Lesława A. Pagi. Zgłoszenia można nadsyłać do 17 maja za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Na stronie Fundacji można także zapoznać się z regulaminem programu stypendialnego.

Od 2007 roku w ramach programu „Indeks Start2Star” stypendia przyznano łącznie ponad 150 maturzystom z całego kraju.

PAP - Nauka w Polsce

szu/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020