07.04.2020
PL EN
28.02.2019 aktualizacja 28.02.2019

Ochrona małych lasów nie podtrzymuje ptasiej różnorodności

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Działania mające na celu ochronę niewielkich połaci leśnych na dłuższą metę nie wpływają wcale pozytywnie na podtrzymanie bioróżnorodności wśród ptaków – uważają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Rutgersa.

Zachowanie ekologicznej integralności lasów wymaga starannego monitorowania i zarządzania nimi – podkreślają.

Obecnie głównym narzędziem ochrony lasów jest rozszerzanie – często ogromnym kosztem – sieci tysięcy chronionych obszarów na całym świecie. Lecz specjaliści nie mogą po prostu uznać, że dany obszar podlega ochronie i zakładać, że wszystkie gatunki na nim pozostaną – zauważają naukowcy na łamach „Biodiversity and Conservation”. W tym przypadku opierano się na obserwacjach z należącego do Uniwersytetu Rutgersa niewielkiego, starego drzewostanu w rezerwacie William L. Hutcheson Memorial w stanie New Jersey.

Choć wiekowy las mógłby być uznany za miejsce doskonałe dla wielu ptaków, to dziewięć gatunków już tam nie gniazduje. Te gatunki, w tym lasówka złotogłowa (Seiurus aurocapilla) i lasówka szkarłatna (Setophaga ruticlla), były kiedyś w tym lesie stałymi mieszkańcami. Zmniejszyła się też liczebność populacji wielu innych gatunków.

„Uważamy, że należy kłaść większy nacisk na monitorowanie i zarządzanie obszarami chronionymi dla lepszych efektów” - uważa główny autor Jeffrey Brown, doktorant z Lockwood Lab na uniwersyteckim wydziale ekologii, ewolucji i zasobów naturalnych.

Poprzednie badania świadczyły już o tym, że las porastają rośliny inwazyjne, co znaczne zubożyło gatunki w runie leśnym. Ponadto zwiększyła się populacja jeleni wirginijskich, a to doprowadziło do strat w roślinności pod piętrem korony drzew i pogorszenia warunków dla ptaków budujących gniazda na ziemi i ptaków migrujących.

Niestety niewiele wiadomo o efektywności obszarów chronionych w kwestii zapobiegania wymieraniu gatunków. O bioróżnorodności w mniejszych, podlegających ochronie lasach, nie wiadomo praktycznie nic – zaznaczają badacze.

Badany przez nich las to rzadki w New Jersey przykład niepoddawanego wycince drzewostanu, który był chroniony od 1955 r. Służy on nieprzerwanie długoterminowym badaniom naukowym. Rosną w nim dęby białe, które mają średnio 235 lat. Puszczę otacza młody las i opuszczone tereny uprawne oraz działki wykorzystywane do długofalowych badań.

„Wszystko wskazuje na to, że las stał się mniej odpowiednim środowiskiem dla kilku gatunków ptaków, mimo statusu chronionego – powiedziała prof. Julie Lockwood z wydziału ekologii, ewolucji i zasobów naturalnych. - Szczególnie dotknięte zostały ptaki migrujące i gniazdujące na ziemi, natomiast kilka innych grup, w tym dzięcioły, spotykana się znacznie częściej”. (PAP)

mrt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020