29.03.2020
PL EN
07.03.2019 aktualizacja 07.03.2019

Słonie mogą stracić nawet 42 proc. siedlisk w Indiach i Nepalu

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ochrona naturalnych siedlisk jest kluczem do zachowania zagrożonych gatunków. Jednak z powodu zmian klimatycznych już za kilka dekad miejsca te mogą się diametralnie zmienić. Na podstawie m.in. modeli klimatycznych naukowcy przewidują, że siedliska słoni indyjskich w Nepalu i Indiach zmaleją nawet o 42 proc.

W magazynie "Diversity and Distributions" badacze ocenili, że o ile kilka regionów na północy i północnym wschodzie subkontynentu indyjskiego może oferować słoniom dobre warunki w przyszłości, to i tak zwierzętom grozi poważna utrata siedlisk.

Powszechnie wiadomo, że zmiana klimatu, zmiany w użytkowaniu ziemi i cyklach hydrologicznych wpłyną bezpośrednio i pośrednio na rozmieszczenie gatunków. Dlatego naukowcy z Hiszpanii, Indii, Nepalu, Birmy, Włoch i Niemiec pracowali wspólnie, aby ocenić wpływ tych wszystkich czynników na słonie indyjskie w Indiach i Nepalu.

"Zebraliśmy obszerną bazę danych dotyczącą ponad czterech tysięcy słoni i wielką geobazę czynników środowiskowych obejmującą Indie i Nepal na cele tego badania" - powiedział Surendra P. Goyal z Wildlife Institute of India. W efekcie oszacowano, że w Indiach i Nepalu jako środowisko do życia dla słoni nadaje się ok. 256 tys. km kw. terenu.

Na podstawie projekcji klimatycznych dla 2050 i 2070 roku opracowano różne scenariusze dotyczące przyszłych losów słoni. Wszystkie wskazywały na to, że konsekwencje interakcji pomiędzy zmianami klimatu a wykorzystaniem ziemi będą stanowiły dla zwierząt zagrożenie. Wyniki analiz pozwalają sądzić, że ok. 41,8 proc. z dostępnych dziś siedlisk jeszcze przed końcem wieku stanie się dla słoni niedostępne - zarówno z powodu zmian klimatu, jak i presji człowieka.

Naukowcy spodziewają się, że siedliska słoni przesuną się w wyższe partie Himalajów. Nie będzie to jednak proste przesunięcie, jakie można by łączyć ze wzrostem temperatury. Będzie ono zależne również od dostępności wody. W scenariuszu, w którym brany jest pod uwagę wyłącznie klimat, utrata siedlisk nie jest tak drastyczna, ale wciąż w 2070 r. dotyczy 17,1 proc. z nich.

Jak poinformowali Priya Davidar i Jean-Philippe Puyravaud z indyjskiego stowarzyszenia Sigur Nature Trust, najgorzej może być w zdominowanych przez ludność wschodnich i południowych Indiach.

Wyniki tego złożonego badania mogą mieć duży wpływ na wysiłki podejmowane na rzecz ochrony słoni, w celu identyfikowania zagrożonych siedlisk, wymagających natychmiastowych działań. "Jesteśmy pewni, że zachowanie istniejących siedlisk pozostanie głównym elementem ochrony bioróżnorodności – podkreślają badacze. - Nasze badanie jako pierwsze ocenia wpływ zmian klimatu na rozmieszczenie słoni indyjskich w ich głównym środowisku w Indiach i Nepalu. To może pomóc w ocenie siedlisk w południowej i południowo-wschodniej Azji oraz przy opracowywaniu planów zarządzania ochroną dzikiej przyrody pod presją zmian klimatu". (PAP)

mrt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020