06.07.2020
PL EN
07.03.2019 aktualizacja 07.03.2019

NAWA: trwa nabór do programu stypendialnego dla zagranicznych naukowców

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do 23 kwietnia trwa nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama - przypomina Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Dzięki niemu na polskie uczelnie będą mogli przyjechać zagraniczni naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

Program im. Stanisława Ulama jest jednym z prowadzonych przez NAWĘ działań, które mają pomóc zwiększyć stopień umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych.

Oferowane w nim stypendia mają sfinansować przyjazd do Polski zagranicznych naukowców: zarówno tych doświadczonych, jak i świeżo po doktoracie. "Dzięki programowi możliwy będzie stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami" - podkreśla NAWA.

Program stwarza również ciekawe możliwości dla polskich uczelni: dzięki niemu będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest: prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi; odbycie stażu podoktorskiego; pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej; prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Finansowane w ramach programu im. Ulama pobyty zagranicznych naukowców w Polsce będą mogły trwać od pół roku do dwóch lat, a beneficjent otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Aplikację składa sam naukowiec, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie posiada polskiego obywatelstwa, a także co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce. Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP - osoby te są uprawnione do udziału w programie.

Nabór w programie prowadzony będzie do 23 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat programu stypendialnego oraz dokumenty w języku angielskim dostępne są na stronie NAWY: https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme.

Patron programu, Stanisław Marcin Ulam (1909 -1984) był wybitnym polskim matematykiem - członkiem znanej na całym świecie lwowskiej szkoły matematycznej i współautorem Księgi Szkockiej. Doktorant obronił w 1933 roku na Politechnice Narodowej we Lwowie. Tuż przed wybuchem II wojny światowej udał się do Stanów Zjednoczonych, aby dołączyć do Institute for Advanced Study w Princeton. Pracował na wielu amerykańskich uniwersytetach jako profesor, w tym na należącym do Bluszczowej Ligi Uniwersytecie Colorado Boulder oraz na Uniwersytecie Wisconsin i Uniwersytecie Stanowym Florydy.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020