18.08.2019
PL EN
08.03.2019 aktualizacja 08.03.2019

Doktorat honoris causa dla prof. Janusza Mroczki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Janusz Mroczka z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej otrzymał 6 marca tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (WAT).

Prof. Mroczka kieruje Katedrą Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej, którą założył w 1998 r. O przyznanie mu godności doktora honoris causa wnioskował Wydział Elektroniki WAT oraz Instytut Optoelektroniki tej uczelni.

Promotor doktoratu h.c. prof. Adam Kawalec z Politechniki Warszawskiej przypomniał, że z Wojskową Akademią Techniczną prof. Mroczka współpracuje od 1996 roku. Zasłużył się uczelni zarówno w obszarze rozwoju kadry naukowej, jak i badań naukowych.

"Zachęcał środowisko naukowe WAT do aktywnego angażowania się w działalność na rzecz komitetów naukowych, a poprzez wspólne projekty badawcze, konferencje i seminaria rozwinął szeroką i owocną współpracę z Wydziałem Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Wspierał i nadal wspiera WAT w rozwoju kadry naukowej, w podejmowaniu tematów badawczych oraz w upowszechnianiu dorobku naukowego i kreowaniu wizerunku WAT jako znaczącej uczelni technicznej" - powiedział podczas laudacji prof. Kawalec.

To już czwarty tytuł doktora honoris causa przyznany prof. Mroczce. Wcześniej został on wyróżniony przez Politechnikę Lubelską, Politechnikę Opolską oraz Politechnikę Gdańską.

Prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka, czł. koresp. PAN urodził się 27 kwietnia 1952 r. w Dębicy. Jego zainteresowania naukowe dotyczą metodologii procesu poznawczego, algorytmizacji problemu odwrotnego i pomiarów pośrednich źle uwarunkowanych numerycznie. Prowadził analizę spektralnej i polaryzacyjnej promieniowania rozproszonego w opisie właściwości układów dyspersyjnych. Zajmował się metodologią łączenia danych pomiarowych o różnej przestrzennej rozdzielczości z wykorzystaniem deterministycznych i stochastycznych metod przetwarzania. Badał wykorzystanie reprezentacji czasowo-częstotliwościowych sygnałów w przetwarzaniu danych pomiarowych. Zajmował się metodą momentów w analizie układów dyspersyjnych.

Profesor jest autorem 420 publikacji, współautorem 13 książek, 8 patentów, w tym 4 wdrożeń. Jako kierownik lub główny wykonawca realizował 29 grantów, w tym 7 międzynarodowych.

Naukowiec uczestniczy w pracach wielu organizacji i komisji. W latach 2007-2015 był przewodniczącym Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, który w 2014 r. został oceniony jako najlepszy komitet naukowy PAN. Od roku 2013 jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W latach 1991-1996 był dyrektorem Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej.

Prof. Janusz Mroczka wypromował 24 prace doktorskie (jedna z nich otrzymała nagrodę im. M. Skłodowskiej-Curie jako najlepszy doktorat w danej dyscyplinie w Europie). Był opiekunem 8 habilitacji, wypromował ponad 200 dyplomantów.

Jest stałym członkiem SPIE – The International Society for Optical Engineering, członkiem International Technical Working Group on Penetrating Radiation i członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Za działalność naukowo-badawczą uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019