11.12.2019
PL EN
21.03.2019 aktualizacja 21.03.2019

Konkurs M-ERA.NET: 4 polskie zespoły z finansowaniem

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET. W programie finansowane są badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

M-ERA.NET jest siecią 38 organizacji z 25 krajów europejskich finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Konsorcjum ogłasza wspierane przez Komisję Europejską konkursy na projekty realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze.

Na stronie Narodowego Centrum Nauki poinformowano, że w ostatnim konkursie zostało złożonych 166 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 18,2 mln euro otrzymało 27 projektów.

Do finansowania zakwalifikowany został projekt, któremu w całości przewodzić będzie polski zespół badawczy. Projekt ten - "NanoTENDO: Transfer nanocząstek przez barierę śródbłonkową" - kierowany jest przez prof. Marię Bryszewską z Uniwersytetu Łódzkiego; będzie realizowany z udziałem partnerów z Łotwy i Hiszpanii.

Naukowcy w opisie swojego projektu wyjaśniają, że bariera śródbłonkowa otacza nasze naczynia i chroni tkanki organizmu przed niechcianymi gośćmi: drobnoustrojami i substancjami toksycznymi. Jednak fakt, że bariera ta uznaje wszystkie substancje za niepożądane, powoduje trudność w leczeniu wielu ciężkich chorób mózgu, w tym choroby Alzheimera. "Projekt ma na celu opracowanie nanosystemów opartych na dendrymerach, dendronach lub nanocząstkach złota, które pokonają barierę śródbłonkową, co powinno skutkować docelowym dostarczaniem substancji leczniczych" - napisano w streszczeniu projektu.

Finansowanie pozyskał również projekt, w którym biorą udział naukowcy z Politechniki Gdańskiej "FunKeyCat: Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym". W projekcie planowany jest udział partnerów z Hiszpanii i Norwegii.

Kolejnym finansowanym projektem jest "NOEL: Innowacyjne nanostrukturalne elektrody dla magazynowania energii". Naukowcy z Politechniki Poznańskiej współpracować będą w tych badaniach z partnerami z Hiszpanii i Słowenii.

Środki w konkursie zdobyli również autorzy projektu "HOTselflub: Samo-smarujące systemy tribologiczne pracujące w warunkach wysokich temperatur"; Naukowcy z Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB współpracować będą z zespołami z Austrii i Estonii.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019