16.10.2019
PL EN
15.04.2019 aktualizacja 15.04.2019

Lepsze życie w pobliżu obszarów chronionych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Mieszkanie w okolicy obszarów chronionych może poprawić wiele aspektów ludzkiego życia w rozwijającym się świecie – dowodzą naukowcy z Oregon State University.

Obszary chronione to przestrzeń w rodzaju parków narodowych, rezerwatów czy miejsc zupełnie dzikich, które obejmuje długofalowa ochrona. To jedno z głównych narzędzi wykorzystywanych do chronienia bioróżnorodności na całym świecie. Naukowcy postanowili odpowiedzieć na pytanie, jak w takim razie organizowanie tego typu przestrzeni wpływa na mieszkańców, często polegających na zasobach znajdujących się na tym terenie – powiedział Drew Gerkey, antropolog środowiska na Oregon State University (USA) i współautor publikacji w „Science Advances”.

„Choć ludzie mieszkający w pobliżu obszarów chronionych mogą odnosić korzyści z długofalowej ochrony środowiska, to badania pokazują, że czasami tracą dostęp do zasobów, które są im niezbędne do przetrwania – powiedział Gerkey. - Nasze badanie testuje tę kwestię w skali globalnej i sugeruje, że pod pewnymi warunkami te tereny mają generalnie pozytywny wpływ na ludzi mieszkających nieopodal”.

Niektóre z takich miejsc są zasadniczo niedostępne dla miejscowych, podczas gdy inne wymagają pozwoleń na ograniczone pozyskiwanie zasobów naturalnych. Badanie wykazało, że najbardziej korzystają ci, którzy mają dostęp do tego drugiego rodzaju obszarów chronionych.

Podobnie turystyka związana z takimi terenami daje szereg korzyści lokalnym mieszkańcom.

Grupa badawcza prowadzona przez Robina Naidoo z WWF i University of British Columbia, składająca się z ekologów, demografów, ekonomistów środowiska, geografów, antropologów, działaczy na rzecz ochrony środowiska i specjalistów od zdrowia, zebrała pokaźny zestaw danych, aby przeanalizować wpływ obszarów chronionych na ludzi na całym świecie. Były tam m.in. dane socjoekonomiczne i środowiskowe na temat 87 tys. dzieci z 60 tys. gospodarstw domowych położonych w promieniu 10 km lub dalej od 600 obszarów chronionych w 34 krajach.

Okazało się, że gospodarstwa domowe położone niedaleko parków narodowych czy rezerwatów związanych z turystyką charakteryzowały się wyższą zamożnością – o 17 proc. - i niższym poziomem biedy – o 16 proc., w porównaniu z podobnymi rodzinami mieszkającymi w większym oddaleniu od tego typu miejsc.

Dodatkowo, dzieci poniżej piątego roku życia mieszkające bliżej obszarów chronionych miały o 10 proc. lepsze wyniki, jeśli chodzi o wzrost w danym wieku.

Obszary, z których mieszkańcy mogą korzystać w rozmaity sposób, dobrze rzutują na ich zdrowie i zamożność – uważa Gerkey. Złagodzone przepisy umożliwiają ludziom dostęp do zasobów, nie naruszając podstawowego celu ochrony. Gerkey zastrzega jednak, że trzeba dowiedzieć się więcej o czynnikach, które odpowiadają za poprawę ludzkiego dobrostanu w kontekście obszarów chronionych. (PAP)

mrt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019