26.06.2019
PL EN
12.04.2019 aktualizacja 12.04.2019

Otwarto nowy budynek Politechniki Wrocławskiej

Wydział Chemiczny PWr, Laboratorium Procesów Hydrometalurgicznych. Budynek GEO-3EM otwarto, 11 bm. na Politechnice Wrocławskiej. Znajduje się w nim 12 laboratoriów, z których korzysta pięć wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Fot. PAP/Maciej Kulczyński 11.04.2019 Wydział Chemiczny PWr, Laboratorium Procesów Hydrometalurgicznych. Budynek GEO-3EM otwarto, 11 bm. na Politechnice Wrocławskiej. Znajduje się w nim 12 laboratoriów, z których korzysta pięć wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Fot. PAP/Maciej Kulczyński 11.04.2019

Budynek, w którym znajduje się 12 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę, otwarto w czwartek na Politechnice Wrocławskiej. Budowa gmachu GEO-3EM i jego wyposażenie kosztowały 102,6 mln zł.

Władze wrocławskiej uczelni podkreślają, że GEO-3EM to unikatowe na skalę europejską centrum badań i transferu technologii związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem surowców i energii z różnych źródeł.

Budynek ma trzy kondygnacje i powierzchnię użytkową ponad 4,6 tys. metrów kwadratowych. Znajduje się w nim 12 laboratoriów, z których korzysta pięć wydziałów Politechniki Wrocławskiej - Budownictwa Lądowego i Wodnego, Chemiczny, Elektroniki, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Mechaniczny.

Jak poinformował PAP Andrzej Charytoniuk z biura prasowego wrocławskiej uczelni, w laboratoriach prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w obszarach strategicznych dla rozwoju Dolnego Śląska. „Chodzi głównie o mobilność przestrzenną, surowce naturalne i wtórne, produkcję maszyn i urządzeń oraz obróbkę materiałów” - uściślił Charytoniuk.

Wyposażenie laboratoriów kosztowało 72 mln zł, a budowa budynku pochłonęła 30 mln zł.

Budowę oraz wyposażenie obiektu zrealizowano w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM - ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski

pdo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019