26.06.2019
PL EN
27.04.2012 aktualizacja 27.04.2012

PAN przygotowuje się do obchodów 60-lecia

PAP © 2012 / Wojciech Pacewicz PAP © 2012 / Wojciech Pacewicz

Z okazji swojego 60-lecia Polska Akademia Nauk przygotowuje uroczystą sesję Zgromadzenia Ogólnego PAN. Obchody, nad którymi honorowy patronat sprawuje prezydent Bronisław Komorowski, odbędą się 24 maja w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie

Z okazji swojego 60-lecia Polska Akademia Nauk przygotowuje uroczystą sesję Zgromadzenia Ogólnego PAN. Obchody, nad którymi honorowy patronat sprawuje prezydent Bronisław Komorowski, odbędą się 24 maja w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie.

W czasie uroczystej sesji odbędzie się debata pt. "Nauka w Polsce: aspiracja vs możliwości", w której wezmą udział m.in. przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki i prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz.

24 maja w powsińskim Ogrodzie Botanicznym PAN planuje również otwarcie wystaw prezentujących osiągnięcia jednostek naukowych PAN, a prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Komisji ds. etyki w nauce opowie o działalności swojej komisji w 2011 r. Uroczystość ma zwieńczyć koncert fortepianowy na tarasie zabytkowego Dworku Fangorów.

PAN powołano w drugiej połowie 1951 roku, ale pierwszy prezes - Jan Dembowski - został powołany w 1952 r. Wtedy też powstała część komitetów PAN. "Czas narodzin akademii był trudny (...). Decyzja ówczesnych władz państwa o utworzeniu PAN miała konkretne cele. Chodziło bowiem o stworzenie instytucji, dzięki której świat polityczny uzyska wsparcie środowiska naukowego, a zarazem - kontrolę ułatwiającą sterowanie tym środowiskiem. Z drugiej strony miało to ułatwić finansowanie badań naukowych i koncentrowanie ich wokół problemów uznanych za najważniejsze dla państwa" - wyjaśniono na stronie PAN.

U podstaw powołania Polskiej Akademii Nauk legły postanowienia I Kongres Nauki Polskiej (29 czerwca - 2 lipca 1951 r.). Kongres skupił blisko dwa tysiące uczonych - przedstawicieli środowiska naukowego, w tym Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W myśl postulowanego modelu PAN miała prowadzić badania, szkoły wyższe - kształcić adeptów wiedzy, a towarzystwa naukowe - tę wiedzę upowszechniać.

Działalność PAN w obecnej formie jest regulowana przez ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

W skład akademii wchodzą członkowie krajowi: rzeczywiści i korespondenci oraz członkowie zagraniczni. Wszyscy członkowie Akademii są wybierani przez najwyższy organ PAN - Zgromadzenie Ogólne - spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię.

Polska Akademia Nauk to także sieć kilkudziesięciu instytutów naukowych. Działają one w obrębie pięciu wydziałów tematycznych, reprezentujących grupy nauk (Wydział I- Nauk Humanistycznych i Społecznych, II - Nauk Biologicznych i Rolniczych, III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, IV - Nauk Technicznych, i V - Nauk Medycznych). Prezesem PAN od 2007 r. jest prof. Michał Kleiber.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/  bsz

Copyright © Fundacja PAP 2019