24.05.2019
PL EN
11.05.2012 aktualizacja 11.05.2012

Ks. prof. Antoni Dębiński nowym rektorem KUL

PAP © 2012 / Wojciech Pacewicz PAP © 2012 / Wojciech Pacewicz

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wybrał w czwartek ks. prof. Antoniego Dębińskiego na stanowisko rektora tej uczelni na kadencję 2012- 2016.

„Wybór ten, zgodnie z procedurą, musi być jeszcze zatwierdzony przez władze kościelne - metropolitę lubelskiego abp. Stanisława Budzika, który jest wielkim kanclerzem KUL oraz przez Stolicę Apostolską” - powiedział PAP rzecznik prasowy KUL Radosław Hałas.

Rektor - elekt jest specjalistą w zakresie prawa rzymskiego, obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Jest też przewodniczącym Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Ks. Dębiński urodził się 28 kwietnia 1953 r. w Lublinie. Ukończył studia filozoficzno - teologiczne na Wydziale Teologii KUL a następnie studia prawa kanonicznego (specjalizacja w zakresie prawa rzymskiego) na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1989 r., habilitował się w 1996 r. Postanowieniem Prezydenta RP w 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk prawnych.

Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL jest zatrudniony od 1985 r. W latach 1999-2004 pełnił funkcję prodziekana tego wydziału, a od 2004 r. – dziekana.

Dotychczasowy rektor KUL ks prof. Stanisław Wilk pełnił tę funkcję przez dwie kadencje i nie mógł się już ubiegać się o reelekcję.

Senat KUL dokonał także wyboru nowych prorektorów. Prorektorem ds. ogólnych i rozwoju został obecny kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej o. prof. Andrzej Derdziuk; prorektorem ds. finansów – obecny dyrektor Instytutu Prawa, Kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego prof. KUL Paweł Smoleń; prorektorem ds. studenckich – obecny dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych prof. KUL Krzysztof Narecki; prorektorem ds. międzynarodowych – obecna prodziekan Wydziału Filozofii prof. KUL Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik.

PAP - Nauka w Polsce

ren/ abe/bsz

Copyright © Fundacja PAP 2019