20.08.2019
PL EN
18.06.2012 aktualizacja 18.06.2012

Naukowcom z UMK komercjalizować wynalazki pomoże nowa jednostka

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstała nowa jednostka „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”, której zadaniem jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na UMK.

Jak poinformowano PAP w komunikacie przesłanym przez przedstawicieli UMK, zadaniem inLAB jest pozyskiwanie zleceń zewnętrznych umożliwiających komercjalizację osiągnięć uniwersytetu, jego wydziałów i osiągnięć indywidualnych kadry naukowej. Realizacja zleceń może przybrać formę wdrożenia opracowania, które powstało wcześniej na UMK lub opracowanie nowego rozwiązania na podstawie zapotrzebowania określonego przez zlecającego.

Jednostka ma się zajmować marketingiem usług badawczo-rozwojowych: ułatwiać kontakt między naukowcami a przedsiębiorcami, a także kreować rozwiązania „szyte na miarę” dla konkretnych przedsiębiorców. Nowa jednostka ma własne środki na realizację projektów badawczo-rozwojowych ma też pomagać w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Do projektów zostaną zaangażowani pracownicy naukowi i studenci.

W inLAB UMK ma być przetestowany „Kwestionariusz potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac B+R”. Jego istotą jest pomiar wśród pracowników naukowych i studentów takich aspektów jak: styl pracy w zespole, stosunek do innowacyjności, gotowość do podjęcia prac B+R czy umiejętności w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań. Miarą sukcesu inLAB będzie liczba zrealizowanych projektów B+R dla firm oraz zaangażowanie studentów i pracowników naukowych w transfer wiedzy.

inLAB UMK funkcjonuje w ramach projektu „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad funkcjonowaniem inLABu sprawuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z eksperckim wsparciem Uniwersytetu Laurea.

Informacje o projekcie można znaleźć pod adresem: www.inLAB.byd.pl

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/bsz

Copyright © Fundacja PAP 2019