08.07.2020
PL EN
25.07.2012 aktualizacja 25.07.2012

Laureaci konkursu Potencjał Badawczy 7PR

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do najlepszych polskich jednostek naukowych, które złożyły wniosek w ostatnim konkursie programu Potencjał Badawczy (REGPOT) w ramach 7. Programu Ramowego UE trafi 33,3 mln euro. Budżet całego programu wynosi 140 mln euro - poinformował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Zwycięskie centra mogą liczyć nawet na 5 mln euro wsparcia na zakup nowoczesnej aparatury badawczej, rozwój kadry naukowej oraz współpracę z najlepszymi europejskimi centrami badawczymi.

Spośród 8 laureatów najwyżej oceniony został projekt PhoQuS@UW przygotowany przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostali nagrodzeni w konkursie programu Potencjał Badawczy to: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechnika Wrocławska, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, Instytut Fizyki PAN oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Celem zwycięskiego projektu jest wzmocnienie potencjału badawczego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie fotoniki i nauk wyrastających z fizyki kwantowej, dzięki czemu będzie mógł stać się wiodącym ośrodkiem badawczym w tym obszarze wiedzy. Uniwersytet Warszawski ma szczególne predyspozycje do uzyskania pozycji lidera badań w tym obszarze dzięki długoletnim tradycjom badań w fizyce teoretycznej i doświadczalnej rozpoznawanym w skali światowej, jak również niedawnym inwestycjom aparaturowym finansowanym w dużej mierze z funduszy strukturalnych.

Projekt PhoQuS@UW umożliwi wzmocnienie istniejącej współpracy z dwunastoma wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi (m.in. Barcelona, Heidelberg, Monachium, Oksford, Paryż, Rzym) poprzez intensywną dwustronną wymianę naukową.

Planowane jest zatrudnienie nowej kadry naukowej prowadzącej badania w najbardziej gorących tematach, jak optyka biomedyczna, fizyka skal attosekundowych, optyka środowiskowa, czy też metrologia kwantowa. Uzupełniające inwestycje aparaturowe otworzą możliwości badań doświadczalnych w najbardziej obiecujących kierunkach. Wprowadzone zostaną także mechanizmy wspomagania innowacyjności oraz współpracy z regionalnym przemysłem wysokich technologii.

Uniwersytet Warszawski wykorzysta również środki projektu do współorganizowania międzynarodowych konferencji, warsztatów, oraz sympozjów, na których upowszechniane będą najnowsze wyniki badań. Dodatkowo prowadzone będą działania popularyzatorskie, mające w szczególności na celu zachęcenie młodzieży do kariery badawczej w naukach ścisłych i technicznych.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2020