06.07.2020
PL EN
08.10.2012 aktualizacja 08.10.2012

FPTN: w nauce trzeba promować doskonałość

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Instytucje odpowiedzialne za polską naukę powinny konsekwentnie promować doskonałość w nauce, inaczej zaprzepaścimy szansę na poprawienie stanu rodzimej nauki – przekonuje w przesłanym PAP apelu Federacja Polskich Towarzystw Naukowych.

"Niski poziom nakładów na naukę z budżetu państwa i brak prymatu kryterium doskonałości w naszej polityce naukowej sprawiają, że sytuacja Polski w konkursach programów europejskich jest bardzo zła, a tym samym obniża się jej prestiż w skali europejskiej” – czytamy w apelu Federacji Polskich Towarzystw Naukowych.

Autorzy wzywają więc Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorów czołowych szkół wyższych, kierownictwo Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do konsekwentnego promowania doskonałości w nauce.

"Nie można dopuścić do tego, że nawet przy istotnym zwiększeniu budżetu nauki związanego z funduszami europejskimi, będziemy nadal tracić dystans do innych krajów UE i zaprzepaścimy unikalną szansę na poprawienie stanu nauki w Polsce” – piszą autorzy przesłanego PAP komunikatu.

Ich zdaniem niepokojące jest, że mimo znacznego zwiększenia w ostatnich latach funduszy zasilających naukę w Polsce, jej konkurencyjność ciągle się obniża. Do tej pory jedynie 12 polskich naukowców realizuje granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych(ERC). W Wielkiej Brytanii takich grantów jest 680, w Niemczech - 423, we Francji - 400, w Hiszpanii - 171, w Finlandii - 52 i 29 na Węgrzech.

"Aby zwiększyć skuteczność polskich wystąpień w konkursach europejskich i tym samym podnieść prestiż naszych instytucji naukowych w skali europejskiej, przy wydatkowaniu pieniędzy z budżetu krajowego na naukę, należy położyć nacisk na konsekwentne wdrażanie mechanizmów promujących kryterium doskonałości” – czytamy w apelu.

Zdaniem przedstawicieli FPTN dobrym krokiem było powołanie Narodowego Centrum Nauki (NCN), które od początku stosuje kryterium doskonałości naukowej. Również środki rozdzielane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinny być rozdysponowywane przede wszystkim z uwzględnieniem kryterium doskonałości.

"Wszelkiego typu +rozsmarowywanie+ tych środków nie przyniesie pożądanego efektu podniesienia rangi polskiej nauki. Fundusze z Ministerstwa powinny płynąć głównie do instytucji naukowych z wyraźnie nakreśloną strategią promowania doskonałości” – przekonują autorzy apelu.

W skład FPTN wchodzą Polskie Towarzystwa: Antropologiczne, Badań nad Miażdżycą, Badań Układu Nerwowego, Biochemiczne, Biofizyczne, Biologii Eksperymentalnej, Biologii Komórki, Botaniczne, Chemiczne, Entomologiczne, Fizjologiczne, Fizyczne, Genetyczne, Hydrobiologiczne, Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Mikrobiologów, Parazytologiczne, Przyrodników im. Kopernika, Zoologiczne oraz Polska Federacja Biotechnologii.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020