26.02.2020
PL EN
23.10.2012 aktualizacja 23.10.2012

O globalizacji po rzymsku w Katowicach

Czarka srebrna. Osiek, pow. jarociński, woj. wielkopolskie (Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie). Fot. Muzeum Regionalne w Jarocinie Czarka srebrna. Osiek, pow. jarociński, woj. wielkopolskie (Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie). Fot. Muzeum Regionalne w Jarocinie

Zainteresowani kontaktami mieszkańców ziem polskich z rzymską kulturą 2 tysiące lat temu powinni odwiedzić wystawę "Śladami Rzymian po Polsce" w Muzeum Śląskim w Katowicach.

"Prawie 600 mil od Karnuntum w Pannoni leży niedawno poznany brzeg germański, z którego przywożą bursztyn" – tak Pliniusz Starszy zaczyna opowieść o wyprawie rzymskiego ekwity nad Bałtyk, po bursztyn zwany sukcynitem. Eskapada miała miejsce za panowania Nerona w 60 roku n.e. W drodze na północ przypuszczalnie przejeżdżał on przez kraj germańskich Lugiów, który znajdował się na terenie dzisiejszej Polski. Przekaz Pliniusza może być dowodem bezpośredniej obecności Rzymian na ziemiach polskich, ale przesłanek wskazujących na kontakty z państwem rzymskim jest dużo więcej – przekonują organizatorzy nowej wystawy w Muzeum Śląskim.

Ekspozycja, z pomocą nierzadko spektakularnych zabytków, poświadcza o spotkaniach z rzymskimi podróżnikami. Przedmioty importowane z Rzymu archeolodzy znajdują w czasie wykopalisk w obrębie grobów czy osad powstałych między I i V wiekiem n.e. Niektóre z zabytków tego typu odkrywane są przypadkowo w postaci tzw. skarbów. Na polskie ziemie napływały one drogą wymiany handlowej, często za pośrednictwem innych ludów oraz jako dary, daniny, subsydia, łupy wojenne, okup, być może także żołd wypłacony za służbę w armii rzymskiej.

"Przywożono przede wszystkim zastawy stołowe: naczynia brązowe, srebrne, szklane i ceramiczne oraz ozdoby – kolie ze szklanych paciorków oraz zapinki" – opowiada Małgorzata Kurgan-Przybylska, kurator wystawy.

Na wystawie można również zobaczyć miecze rzymskie, kości do gry, gry planszowe (szklane pionki), lampki oliwne. Najliczniejszą grupą importów rzymskich w Polsce są monety znajdowane zarówno pojedynczo, jak i w skarbach. Dodatkową atrakcją w pierwszych dniach jej trwania będą nowe znaleziska z Pietrowic Wielkich – m.in. unikatowa szklana bransoleta celtycka czy pięć monet rzymskich: brązowy sesterc cesarza Hadriana oraz cztery srebrne denary cesarzy Domicjana i Antonina Piusa.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Śląskie we współpracy z innymi muzeami. Można ją oglądać do 15 stycznia 2013 roku.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020