20.08.2019
PL EN
25.10.2012 aktualizacja 25.10.2012

Prezydent powołał 61 nowych profesorów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Grono profesorów nauk technicznych powiększyło się aż o 13 osób. Wydatnie przybyło też profesorów nauk medycznych, fizycznych oraz sztuk pięknych. Nominacje profesorskie 61 przedstawicielom świata nauki i sztuki prezydent Bronisław Komorowski wręczył w środę Warszawie.

Nominacje otrzymali:

1. Henryk ADRIAN, profesor nauk technicznych - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2. Aldona ANDRZEJCZAK, profesor nauk ekonomicznych - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3. Piotr BARANOWSKI, profesor nauk rolniczych - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

4. Wiesława BEDNAREK, profesor nauk medycznych - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

5. Mirosław BŁASZCZYK, profesor sztuk muzycznych - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

6. Edmund CIBIS, profesor nauk rolniczych - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

7. Rafał CZERNER, profesor nauk technicznych - Politechnika Wrocławska

8. Tadeusz DOMAŃSKI, profesor nauk fizycznych - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

9. Zdzisław GAJEWSKI, profesor nauk weterynaryjnych - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

10. Małgorzata GARDA, profesor sztuk plastycznych - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

11. Janusz GLUZA, profesor nauk fizycznych - Uniwersytet Śląski w Katowicach

12. Andrzej GOLNIK, profesor nauk fizycznych - Uniwersytet Warszawski

13. Waldemar GOS, profesor nauk ekonomicznych - Uniwersytet Szczeciński

14. Józef HOFFMANN, profesor nauk technicznych - Politechnika Wrocławska

15. Mirosław JABŁOŃSKI, profesor nauk medycznych - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

16. Jerzy JAROSIK, profesor sztuk muzycznych - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

17. Michał JASIULEWICZ, profesor nauk ekonomicznych - Politechnika Koszalińska

18. Jan JAZOWNIK, profesor sztuk muzycznych - Akademia Muzyczna w Krakowie

19. Marek JEZIŃSKI, profesor nauk humanistycznych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

20. Robert JUSZKAT, profesor nauk medycznych - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

21. Norbert KAPFERER, profesor nauk humanistycznych - Uniwersytet Wrocławski

22. Halina KARAŚ, profesor nauk humanistycznych - Uniwersytet Warszawski

23. Jarosław KAŹMIERCZAK, profesor nauk medycznych - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

24. Lilianna KIEJZIK, profesor nauk humanistycznych - Uniwersytet Zielonogórski

25. Stanisław KOCHOWSKI, profesor nauk technicznych - Politechnika Śląska w Gliwicach

26. Albert KOTOWSKI, profesor nauk humanistycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

27. Piotr KOWALSKI, profesor nauk farmaceutycznych - Politechnika Krakowska

28. Jacek KOZDRÓJ, profesor nauk biologicznych - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

29. Anna KRYSZAK, profesor nauk rolniczych - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

30. Wojciech KUCEWICZ, profesor nauk technicznych - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

31. Mieczysław KUCZMA, profesor nauk technicznych - Uniwersytet Zielonogórski

32. Elżbieta KURAJ, profesor sztuk plastycznych - Uniwersytet Śląski w Katowicach

33. Krzysztof LEKSOWSKI, profesor nauk medycznych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

34. Wiesław ŁUCZAJ, profesor sztuk plastycznych - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

35. Kazimierz MACHALA, profesor sztuk muzycznych - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

36. Mikołaj MAJKOWICZ, profesor nauk medycznych - Gdański Uniwersytet Medyczny

37. Stanisław MATWIN, profesor nauk technicznych - Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

38. Bohdan MICHALAK, profesor nauk technicznych - Politechnika Łódzka

39. Jerzy MIETELSKI, profesor nauk fizycznych - Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii

Nauk w Krakowie

40. Zbigniew MIRSKI, profesor nauk technicznych - Politechnika Wrocławska

41. Waldemar NAROŻNY, profesor nauk medycznych - Gdański Uniwersytet Medyczny

42. Witold NEUGEBAUER, profesor nauk chemicznych - Université de Sherbrooke Québec, Kanada

43. Zdzisław PAKOWSKI, profesor nauk technicznych - Politechnika Łódzka

44. Leszek PODSĘDKOWSKI, profesor nauk technicznych - Politechnika Łódzka

45. Krzysztof PREIS, profesor nauk medycznych - Gdański Uniwersytet Medyczny

46. Roman PUŹNIAK, profesor nauk fizycznych - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

47. Maciej SOBCZAK, profesor sztuk muzycznych - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

48. Andrzej SOWA, profesor nauk technicznych - Politechnika Białostocka

49. Jacek SZMEJA, profesor nauk medycznych - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

50. Aleksander ŚLIWA, profesor sztuk plastycznych - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

51. Zygmunt TLATLIK, profesor sztuk muzycznych - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

52. Adam TRACZ, profesor nauk chemicznych - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

53. Paweł URBAŃSKI, profesor nauk fizycznych - Uniwersytet Warszawski

54. Apoloniusz WĘGŁOWSKI, profesor sztuk plastycznych - Politechnika Radomska

55. Bogusław ZAKRZEWSKI, profesor nauk technicznych - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

56. Lidia ZANDER, profesor nauk rolniczych - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

57. Danuta ZAPOLSKA-DOWNAR, profesor nauk farmaceutycznych - Warszawski Uniwersytet Medyczny

58. Ilona ZASADA, profesor nauk fizycznych - Uniwersytet Łódzki

59. Anna ZĄBKOWICZ, profesor nauk ekonomicznych - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

60. Andrzej ZDANOWICZ, profesor sztuk plastycznych - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

61. Tomasz ŻARNOWSKI, profesor nauk medycznych - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

PAP - Nauka w Polsce

zan/ tot/

Copyright © Fundacja PAP 2019