07.07.2020
PL EN
05.12.2012 aktualizacja 05.12.2012

Dotychczasowi laureaci konkursu "POPULARYZATOR NAUKI"

Konkurs "POPULARYZATOR NAUKI" - dotychczasowi laureaci:

I edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria \"naukowiec lub instytucja naukowa\":
- prof. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Kategoria \"dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa\":
- dziennikarze Działu Nauki \"Gazety Wyborczej\"

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
dr Paweł Napiorkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego

II edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria \"naukowiec lub instytucja naukowa\":
- dr Jerzy Jarosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kategoria \"dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa\":
- dziennikarz TVP - Wiktor Niedzicki
- Szkoła Festiwalu Nauki w Warszawie

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- zespół naukowców z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
 

Wyróżnienia Serwisu Nauka w Polsce PAP:
- prof. Irena Celejowa z Warszawskiej Szkoły Zdrowia
- British Council
- portal internetowy Astronomia.pl

III edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria \"naukowiec lub instytucja naukowa\":
- dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie
- dr Ryszard Kowalski, Akademia Podlaska w Siedlcach
- prof. Tomasz Twardowski - szef Polskiej Federacji Biotechnologii
- Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku

Kategoria \"dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa\":
- Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
- redaktor Marian Nowy z Krakowa

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- dr Lech Kotwicki, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
- dr Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie
- Konrad Nesteruk - uczeń I LO w Siedlcach

IV edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria \"naukowiec lub instytucja naukowa\":
- prof. Wojciech Nawrocik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. Andrzej Kokowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Instytut Oceanologii PAN

Kategoria \"dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa\":
- red. Olga Woźniak, tygodnik \"Przekrój\"
- red. Tomasz Rożek, Stowarzyszenie Śląska Kawiarnia Naukowa
- twórcy cyklu filmów \"Dzika Polska\", realizowanych dla TVP

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- Jacek Błoniarz-Łuczak i Błażej Dawidson, Centrum Nauki Kopernik
- dr Marzena Humańska, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- dr Lech Pietrzak, Wszechnica Mazurska w Olecku

V edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria \"naukowiec lub instytucja naukowa\":
- studenci z Koła Naukowego Fizyków Politechniki Łódzkiej \"Kot Schroedingera\"
- mgr Joanna Szlichcińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- dr Jan Olejniczak, Uniwersytet Łódzki

Kategoria \"dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa\":
- red. Dorota Truszczak, Program Pierwszy Polskiego Radia
- Polskie Radio Szczecin
- dr Tomasz Zaleski, Uniwersytet Gdański

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- prof. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska
- dr Lena Magnone, Uniwersytet Warszawski
- dr Izabella Łęcka, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego

VI edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

nagroda specjalna: dr hab. Maciej Geller, Uniwersytet Warszawski

Kategoria \"naukowiec lub instytucja naukowa\":
- dr Jan Grabski, Politechnika Warszawska
- dr Anna Hajdusianek, Politechnika Wrocławska
- dr Tomasz Malczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Kategoria \"dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa\":
- Wojciech Pastuszka, portal \"Archeowieści\"
- Hanna Zielińska i Cezary Łasiczka, Radio TOK FM
- Marcin Mazur, Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautycznego

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- Andrzej Gołębiewski, Uniwersytet Warszawski
- Eliza Szulińska, Stowarzyszenie Euforis
- Irena Cieślińska, Centrum Nauki Kopernik

Wyróżnienie dla rzeczników prasowych uczelni oraz jednostek naukowych i badawczych:
- Natalia Osica, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
- Magdalena Ochwat Uniwersytet Śląski
- Marek Pawłowski, Instytut Problemów Jądrowych w Świerku

VII edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

nagroda specjalna: prof. Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Kategoria \"naukowiec lub instytucja naukowa\":
- prof. Stanisław Czachorowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
- Agata Jurkowska, doktorantka na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
- dr Tomasz Samojlik, Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży

Kategoria \"dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa\":
- dziennikarz TVN Marek Nowicki
- Fundacja NANONET
- Stowarzyszenie Delta

Wyróżnienie dla rzeczników prasowych uczelni oraz jednostek naukowych i badawczych:
- Bartosz Dembiński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Copyright © Fundacja PAP 2020