20.08.2019
PL EN
18.12.2012 aktualizacja 18.12.2012

Pozostałości bazyliki z czasów Konstantyna Wielkiego odkryto w Sofii

Bułgarscy archeolodzy prowadzący wykopaliska w centrum Sofii odkryli pozostałości bazyliki z IV wieku – informuje serwis internetowy Sofia Globe.

Odkrycia dokonano podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w rejonie Zachodniej Bramy miasta Serdica – jak Rzymianie nazywali dzisiejszą stolicę Bułgarii.

Jak poinformowała prof. Jana Borissowa-Kacarowa z Uniwersytetu Sofijskiego, kierująca pracami badawczymi na stanowisku, budynek bazyliki miał 27 metrów szerokości i około 100 metrów długości, a jego posadzki były pokryte barwnymi mozaikami.

Niestety dalsza eksploracja stanowiska jest utrudniona ze względu na położenie starożytnych ruin pod elementami zabudowy współczesnego miasta.

Według Teodora Chobanowa, wiceburmistrza Sofii ds. kultury, odkrycie ruin bazyliki może być dowodem na to, że Konstantyn Wielki zamierzał ustanowić tutaj główny ośrodek chrześcijaństwa.

Trackie miasto istniejące w miejscu dzisiejszej Sofii zostało zdobyte w 29 r. p.n.e. przez Rzymian, którzy rozbudowali je i nadali nazwę Ulpia Serdica. Według źródeł historycznych, cesarz Konstantyn miał wypowiadać się o Serdice słowami „mój Rzym”. Konstantyn I Wielki, panujący w latach 306-337, był pierwszym cesarzem, który przeszedł na chrześcijaństwo.

Według prof. Borissowej-Kacarowej, obecne prace badawcze na stanowisku realizowane przy współpracy władz miasta, uniwersytetu i Bułgarskiej Akademii Nauk są kontynuacją wykopalisk archeologicznych prowadzonych w latach 1975-1980.

Jak poinformowała Jordanka Fandukowa, burmistrz Sofii, w rejonie Zachodniej Bramy Serdiki planowane jest powstanie parku i ogrodu, skąd zwiedzający będą mieli wgląd w prowadzone przez archeologów prace wykopaliskowe. Prace związane z budową parku mają rozpocząć się w 2013 r. i będą trwały dwa lata.

Wcześniej na stanowisku archeolodzy odkryli miejską bramę z V wieku, ruiny wieży z VI wieku oraz pozostałości muru wzniesionego w czasach panowania cesarza Marka Aureliusza (161-180 r.). Fundamenty o głębokości 2 metrów sugerują, że mur mógł wznosić się na wysokość 8-9 metrów. (PAP)

jot/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019