21.04.2019
PL EN
12.01.2013 aktualizacja 12.01.2013

Otwarcie Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego – 15 stycznia

15 stycznia minister kultury i dziedzictwa narodowego na konferencji prasowej „Dziedzictwo niematerialne – promocja naszej tożsamości” w Olsztynie ogłosi otwarcie Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego – poinformował PAP Dariusz Bogacz, rzecznik Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID).

Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i rozpoczyna systemowe działania na rzecz promocji i upowszechniania wiedzy o niedocenianych dotychczas elementach naszej tożsamości. Począwszy od 15 stycznia będzie można zgłaszać wnioski o zamieszczenie zjawisk kulturowych na tej prestiżowej liście.

Dziedzictwo kulturowe każdego narodu to nie tylko zabytki materialne, materialne świadectwa jego przeszłości i cuda przyrodnicze, ale również idee, dziedzictwo niematerialne, które tworzy zbiorową pamięć. W rozumieniu Konwencji UNESCO zdefiniowano je jako praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego.

To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności. Dlatego w NID powstał Zespół ds. Ochrony Tradycji Kultury, który realizuje zapisy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dokument dotychczas został ratyfikowany przez 143 państwa.

Konwencja definiuje również pojęcie ochrony dziedzictwa, przez co rozumie się środki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności poprzez edukację formalną i nieformalną, jak również rewitalizację różnych aspektów tego dziedzictwa. Jego ochrona ma polegać na utrwaleniu dziedzictwa niematerialnego, zachowywaniu i przekazywaniu go następnym pokoleniom.

W konferencji wezmą udział m.in. Piotr Żuchowski (sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków), Jacek Protas (marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, prezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej), Paulina Florjanowicz (dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa).

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019