08.07.2020
PL EN
15.02.2013 aktualizacja 15.02.2013

Instytut Nenckiego PAN otrzymał prestiżowy znak Komisji Europejskiej

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie otrzymał od Komisji Europejskiej prestiżowy znak HR Excellence in Research. Jest pierwszą instytucją badawczą w Polsce, która spełnia europejskie standardy zatrudniania naukowców.

Promowanym przez Komisję Europejską znakiem HR Excellence in Research, sygnalizującym szczególnie atrakcyjne środowisko pracy, może pochwalić się 115 instytucji związanych z nauką w 22 państwach Europy. W Polsce dotychczas mogła posługiwać się nim tylko Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

"Wyróżnienie oznacza, że Instytut Nenckiego – jako pierwsza jednostka badawcza w Polsce – spełnia zalecenia zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych" - informuje Instytut w przesłanym PAP komunikacie.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania, przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 roku, dotyczą m.in. mechanizmów rekrutacji naukowców i metod przyznawania im finansowania.

Znak HR Excellence in Research ma znaczenie zarówno prestiżowe, jak i praktyczne. Instytut Nenckiego zyskał dzięki niemu m.in. prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowej EURAXESS (euraxess.pl).

Instytucje posługujące się tym znakiem co dwa lata podlegają kontroli Komisji Europejskiej. W przypadku stwierdzenia uchybień, prawo do używania znaku może zostać cofnięte.

Rada Naukowa Instytutu Nenckiego przyjęła zapisy Europejskiej Karty Naukowca w grudniu 2009 roku. Analiza wewnętrzna w Instytucie wykazała, że część tych zaleceń spełniono na mocy polskiego prawa – Kodeksu Pracy i ustawy o Polskiej Akademii Nauk – a część przez akty Polskiej Akademii Nauk, m.in. Kodeks Etyczny PAN.

"Okazało się, że pozostałe zalecenia realizowaliśmy już wcześniej naszymi aktami wewnętrznymi, m.in. uchwałami Rady Naukowej. Dotyczyły one na przykład określenia sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe" - mówi kierownik działu spraw pracowniczych i rekrutacji Urszula Dziewulska.

Wstępna analiza wykazała, że jeszcze na etapie składania wniosku o przyznanie znaku HR Excellence in Research Instytut Nenckiego w 95 proc. realizował postanowienia Europejskiej Karty Naukowca.

Niektóre przepisy, np. regulujące możliwość zapoznawania się zainteresowanych z wynikami postępowania rekrutacyjnego, należało jedynie rozszerzyć, by obejmowały nie tylko pracowników naukowych, ale też doktorantów.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, utworzony w 1918 roku, jest największym nieuniwersyteckim ośrodkiem badań biologicznych w Polsce. W placówce działa 31 laboratoriów, m.in. nowoczesnej Mikroskopii Konfokalnej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Mikroskopii Elektronowej, Testów Behawioralnych i Elektrofizjologii.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020