23.01.2020
PL EN
15.03.2013 aktualizacja 15.03.2013

Władze uniwersytetu w Olsztynie wprowadziły oszczędności

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uchwalił we wtorek program poprawy sytuacji finansowej tej uczelni. Ma temu służyć ograniczenie wydatków na utrzymanie budynków i wypłat za godziny nadliczbowe dla nauczycieli akademickich.

Rektor prof. Ryszard Górecki powiedział PAP, że określona przez senat racjonalizacja wydatków powinna przynieść co roku nawet 10-15 mln zł oszczędności. Jak dodał w przeciwnym razie za kilka lat może być zagrożone dalsze funkcjonowanie olsztyńskiej uczelni.

Prof. Górecki podkreślił, że planowane oszczędności nie zakładają grupowych zwolnień pracowników, ani likwidacji kierunków studiów. Jak przypomniał w ostatnich latach dotacje z budżetu państwa utrzymują się na tym samym poziomie. O blisko 20 proc. spadła liczba studentów, ale wzrosło zatrudnienie kadry naukowej i pracowników administracji.

Stan zadłużenia uniwersytetu, wynikający głównie z kredytów zaciągniętych na inwestycje budowlane i inne projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, przekracza obecnie 50 mln zł. Uczelnia chce ograniczyć wydatki na utrzymanie budynków. Zaplanowano zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Remonty mają zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Mają być zawierane korzystniejsze umowy z zewnętrznymi firmami na sprzątanie i dozór uczelnianych obiektów oraz usługi informatyczne.

Zgodnie z uchwałą senatu wydziały mają wprowadzić limity godzin dydaktycznych. Dziekani mają też zadbać o właściwą liczbę studentów w grupach. Grupy niepełne będą łączone z innymi na wspólnych zajęciach. Uczelnia zamierza zaoszczędzić blisko 4 mln zł na ograniczeniu liczby i zmianie stawek za godziny nadliczbowe wypłacanych nauczycielom akademickim. Obecnie przeznacza na ten cel 14 mln zł rocznie.

Zgodnie z nowymi zasadami pracownicy będą musieli zrealizować najpierw wymagane pensum, aby wypłacono im pieniądze za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne. Przewidziano również zdecydowane ograniczenie wydatków na umowy i zlecenia oraz osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W małych zespołach naukowych zostanie zweryfikowana zasadność wypłacania dodatków funkcyjnych. Obostrzenia mają dotyczyć również projektów realizowanych ze środków unijnych. Osoby odpowiedzialne za rozliczenie tych projektów będą ponosić odpowiedzialność materialną za błędy, które skutkowały karami dla uczelni.

PAP - Nauka w Polsce

mbo/ ls/

Copyright © Fundacja PAP 2020