17.12.2018
PL EN
15.03.2013 aktualizacja 15.03.2013

IChF PAN gościł grupę naukowców z Uniwersytetu Cambridge

Blisko 30 młodych naukowców z Uniwersytetu Cambridge i ponad 90 osób z warszawskich ośrodków wzięło udział w dwudniowej sesji naukowej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Ubiegłotygodniowe spotkanie miało pomóc w "przełamywaniu granic w chemii".

Grupa prof. Janusza Lewińskiego z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie od kilku lat prowadzi wspólne badania z Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Cambrigde. Efektem współpracy było Pierwsze Spotkanie Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge "Przełamywanie Granic w Chemii" - w stolicy gościło niemal 30 młodych brytyjskich naukowców.

Spotkanie było otwarte dla całego warszawskiego środowiska akademickiego. Jak informują przedstawiciele IChF PAN w przesłanym PAP komunikacie, dwudniowa sesja naukowa, zrealizowana w ich instytucie okazała się wstępem do integracji środowisk akademickich Warszawy i Cambridge. Po jej zakończeniu polscy i brytyjscy naukowcy wybrali się razem na narty.

Podczas wspólnej sesji naukowej w Warszawie, osoby na stażach podoktorskich, doktorzy i doktoranci z Cambridge i IChF PAN omawiali zagadnienia z zakresu chemii materiałów i nanotechnologii, takie jak synteza nanocząstek półprzewodników i ich funkcjonalizacja w kierunku zastosowań biomedycznych, samoorganizacja polimerów, aktywacja małych cząsteczek i chemia związków makrocyklicznych.

"Spotkanie było świetną platformą do przedyskutowania zagadnień z zakresu nowatorskiej nauki i potwierdziło, jak ważne jest integrowanie nowej generacji europejskich naukowców. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele 14 narodowości, a wszystkie prezentacje były znakomite. Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywą goszczenia drugiej konferencji tego typu u nas w Cambridge" - mówi prof. Oren Scherman z Uniwersytetu w Cambridge. Naukowiec przyjechał do Warszawy z niemal całą swoją grupą.

"Wizyta w Warszawie tak licznej grupy młodych naukowców z jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów świata oraz wspólny wyjazd narciarski, połączony z aktywnością naukową, pozwalają na integrację środowisk akademickich Warszawy i Cambridge nie tylko na poziomie naukowym, ale również czysto ludzkim. Takie spotkania prędzej czy później przynoszą korzyści obu stronom" - podkreśla prof. Lewiński.

Spotkanie chemików z Warszawy i Cambridge było możliwe dzięki grantowi NOBLESSE realizowanemu w ramach 7. Programu Ramowego UE. Najważniejsze zadania realizowane obecnie w ramach grantu przez IChF PAN to rozwój kontaktów naukowych Instytutu z ośrodkami zagranicznymi, organizacja międzynarodowych konferencji i spotkań oraz tworzenie nowych zespołów badawczych, kierowanych przez młodych naukowców. Zespoły te zajmują się zagadnieniami dotyczącymi m.in. nanostruktur kwantowych, biospektroskopii, bioczujników i zielonej nanotechnologii. Badania objęte grantem są realizowane przy zaangażowaniu naukowców z kilkunastu krajów Europy.

Już teraz wiadomo, że za rok młodzi naukowcy z obu ośrodków spotkają się najpierw w Cambridge, a następnie ponownie na wspólnym obozie narciarskim.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018