01.06.2020
PL EN
18.03.2013 aktualizacja 18.03.2013

Powstał przewodnik po przepisach o szkolnictwie wyższym

Do wszystkich polskich uczelni oraz środowiska akademickiego trafić ma niedługo wydana sumptem resortu nauki publikacja „Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz”, która opisuje system szkolnictwa wyższego i zmiany, które zachodziły w prawie w ostatnich latach - zapowiada resort nauki.

Jak zaznaczono na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tego typu publikacja powstała po raz pierwszy. „Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz” został opracowany przez zespół naukowców, specjalistów prawa administracyjnego, prawa pracy i administracji publicznej oraz pracowników MNiSW biorących udział zarówno w tworzeniu nowego prawa, jak i w jego stosowaniu.

"Autorzy i redaktorzy dzieła dążyli do tego, aby prezentowało ono wykładnię przepisów zgodną z istniejącą praktyką i orzecznictwem i tym samym stanowiło pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższego" – pisze w wstępie do publikacji minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

„Komentarz” obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: systemu szkolnictwa wyższego, nadzoru nad uczelniami, współpracy między uczelniami w zakresie kształcenia i badań naukowych; ustroju uczelni – statutów, organów, organizacji, mienia i finansów uczelni. W publikacji omówione są również sprawy dotyczące pracowników uczelni, studiów i studentów, praw i obowiązków studenckich, odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.

Publikacja ma pomóc uczelniom w interpretowaniu i stosowaniu przepisów po nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w 2011 r. Jak zaznacza we wstępie minister Kudrycka, ustawa w zasadniczy sposób zmieniła kształt regulacji prawnej funkcjonowania szkół wyższych.

"Komentarz” powstał pod redakcją naukową prof. Waleriana Sanetry z Uniwersytetu w Białymstoku – prezesa Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz prof. Marka Wierzbowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020