26.01.2020
PL EN
14.05.2013 aktualizacja 14.05.2013

Prof. Eugeniusz Świtoński doktorem h.c. Politechniki Lubelskiej

Znawca mechaniki prof. Eugeniusz Świtoński otrzymał w poniedziałek doktorat h.c. Politechniki Lubelskiej, przyznany mu za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz dydaktyczne.

Prof. Świtoński jest kierownikiem Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej oraz dyrektorem – powołanego z jego inicjatywy na tej uczelni – Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności.

„Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt bardzo ścisłej współpracy profesora Świtońskiego z przemysłem, gdzie wdrożono bardzo wiele innowacyjnych rozwiązań jego prac badawczych” – powiedział w laudacji promotor doktoratu honorowego prof. Marek Opielak.

Naukowe zainteresowania prof. Świtońskiego związane są z mechaniką teoretyczną i stosowaną oraz budową i eksploatacją maszyn. Koncentrują się na zagadnieniach drgań i stateczności nośnych elementów cienkościennych, dotyczą dynamiki wież wyciągowych i kombajnów węglowych. W latach 90. rozpoczął on prace naukowe w zakresie biomechaniki inżynierskiej, w tym zwłaszcza badania obciążeń narządów ruchu człowieka.

W swoim wykładzie, zatytułowanym „Mechatronika w systemach bezpieczeństwa i obronności”, prof. Świtoński mówił m.in. o badaniach dotyczących stosowania najnowocześniejszych rozwiązań – łączących mechanikę i elektronikę – w projektowaniu i produkcji pojazdów wojskowych. Mają one na celu ograniczenie masy pojazdów, co wiąże się z możliwością ich transportu lotniczego, przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszej ochrony załogi i wysokich parametrów eksploatacyjnych.

„Mechatronika należy obecnie do jednej z najbardziej rozwijających się gałęzi współczesnej nauki i techniki. Projektowanie bez uwzględnienia konieczności synergicznego połączenia wielu dziedzin wiedzy inżynierskiej nie pozwala na spełnienie wymagań stawianych nowoczesnym urządzeniom” – podkreślił prof. Świtoński.

Prof. Świtoński w 1963 r. ukończył studia na Politechnice Poznańskiej i rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego. Opublikował ponad 250 oryginalnych artykułów naukowych oraz 14 podręczników akademickich i monografii. Jest twórcą 6 patentów. Tytuły dr. h.c. już wcześniej przyznały mu Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

PAP - Nauka w Polsce

kop/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020