17.12.2018
PL EN
06.06.2013 aktualizacja 06.06.2013

Polacy zbadają, jak zmieniał się klimat w Egipcie tysiące lat temu

Polscy naukowcy chcą zbadać, jak zmieniał się klimat w delcie Nilu na przestrzeni tysiącleci. W pionierskim programie wezmą udział także badacze z Egiptu i Chin, a kieruje nim prof. Leszek Marks z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Z rekonesansu w egipskiej delcie Nilu powróciła właśnie grupa naukowców, która w trakcie trzyletniego programu - Nile Climate Change Project (NCCP) - odtworzy zmiany klimatu w tym rejonie na przestrzeni tysiącleci.

„Wykonamy serię głębokich na 40 metrów otworów wiertniczych w pobliżu jezior Mariut, El Brolus i El Manzija w północnej części delty Nilu oraz Jeziora Karun (Birkat Qaroun) w Oazie Fajum. Pozyskane w ten sposób rdzenie osadów jeziornych poddamy specjalistycznym analizom litologicznym, paleoklimatycznym, paleoekologicznym i chronostratygraficznym” – wyjaśnił PAP koordynator projektu, dr Fabian Welc z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uczonych interesują zmiany, które zaszły podczas holocenu. To epoka geologiczna, która rozpoczęła się tuż po zakończeniu ostatniego zlodowacenia, czyli około 11,5 tys. lat temu. W ramach projektu odtworzony zostanie scenariusz zmian klimatu w czasie w skali lokalnej (Egipt) i regionalnej (północno-wschodnia Afryka). Badacze powiążą otrzymane wyniki z poszczególnymi fazami rozwoju cywilizacji starożytnego Egiptu, szczególnie w kontekście nagłych i katastrofalnych w skutkach fluktuacji klimatycznych.

„Szczególnie interesują nas drastyczne zmiany klimatu w III tysiącleciu p.n.e., które przyczyniły się do nagłego upadku Starego Państwa w Egipcie, dezintegracji państwa akadyjskiego w Mezopotamii oraz raptownego schyłku miejskiej cywilizacji Harappy w Indiach, które określane są jako tzw. wydarzenie klimatyczne Bond 3” – powiedział dr Welc.

W skład międzynarodowego zespołu naukowców wchodzą: prof. Leszek Marks (Zakład Geologii Klimatycznej Wydział Geologii UW), prof. Alaa Salem (koordynator projektu ze strony egipskiej, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Kafr el Sheik w Delcie Nilu), dr Fabian Welc oraz prof. Jerzy Nitychoruk, specjalista od badań osadów jeziornych (Zakład Geologii Klimatycznej Wydział Geologii UW). Projekt będzie również wspomagać wielu innych uczonych z Polski, Egiptu oraz Chin.

Trzyletnie przedsięwzięcie jest realizowane dzięki grantowi przyznanemu przez Narodowe Centrum Nauki dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przedsięwzięcie wspiera logistycznie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego poprzez swoją stację badawczą w Kairze.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018