25.02.2020
PL EN
21.06.2013 aktualizacja 21.06.2013

UwB tworzy Sieć Uniwersytetów Pogranicza

Sieć Uniwersytetów Pogranicza, która będzie łączyła osiem uczelni z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, ruszy w październiku - poinformowały w czwartek władze Uniwersytetu w Białymstoku.

Inicjatorem i liderem sieci jest Uniwersytet w Białymstoku (UwB). Oprócz UwB do sieci przystąpią uniwersytety z Kowna na Litwie, Grodna i Brześcia na Białorusi, Lwowa i Tarnopola na Ukrainie oraz Kaliningradu i Woroneża w Rosji. Umowa o utworzeniu sieci zostanie podpisana 10 października, podczas inauguracji nowego roku akademickiego UwB - poinformowała PAP rzeczniczka tej uczelni Katarzyna Dziedzik. Dzięki temu będzie możliwa współpraca naukowa i dydaktyczna zrzeszonych uczelni.

Dziedzik powiedziała, że współpraca naukowa ma obejmować m.in. wspólne aplikowanie o międzynarodowe granty i realizację projektów naukowych, wymianę usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Jak podkreśliła rzeczniczka, jednym z najważniejszych celów jest też stworzenie wspólnej oferty dydaktycznej. Mają być to międzynarodowe studia, z możliwością odbywania części studiów na partnerskich uczelniach i zakończone np. wspólnym dyplomem.

Formą współpracy ma być też wymiana studentów w ramach unijnego programu Erasmus for All, który ma ruszyć w 2014 roku. Będą mogły z niego korzystać także kraje spoza UE jak Białoruś, Ukraina czy Rosja.

Uczelnie w ramach współpracy będą też wspólnie przygotowywać konferencje i publikacje oraz inicjować programy współpracy przygranicznej wpływające na rozwój społeczny, gospodarczy oraz ochronę środowiska w obszarach przygranicznych. Porozumienie będzie obejmowało też współpracę przy organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Rektor UwB Leonard Etel powiedział, że współpraca między uczelniami jest ważna w szczególności dla Białorusi, Ukrainy i Rosji, które nie są członkami Unii Europejskiej, bo - jak podkreślił - takie partnerstwa otwierają wiele nowych możliwości, chociażby w zakresie pozyskiwania europejskich środków. Zdaniem Etela, współpraca uczelni w sieci przyczyni się do umiędzynarodowienia kształcenia praz zwiększy mobilność akademicką.

PAP - Nauka w Polsce

swi/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2020