06.07.2020
PL EN
05.12.2013 aktualizacja 05.12.2013

Instytut Nenckiego - biologia na wyciągnięcie ręki

Włączył Warszawę w obchody Światowego Tygodnia Mózgu, w swoich progach chętnie gości w licealistów, a sam uczestniczy w Pikniku i Festiwalu Naukowym. Tylko w tym roku informacje na jego temat w mediach pojawiły się już ponad 600 razy. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie kandyduje - w kategorii Instytucja Naukowa - w IX edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Udokumentowany licznymi publikacjami dorobek naukowy Instytutu, interesujący dla instytucji naukowych, edukacyjnych, służby zdrowia, szerokiego kręgu odbiorców, od młodzieży szkolnej po osoby starsze, jest od lat szeroko popularyzowany i upowszechniany przez wszystkich pracowników Instytutu" - informuje dr hab. Anna Wasik z Instytutu Nenckiego.

Instytut Nenckiego był inicjatorem warszawskich obchodów międzynarodowego Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week). Wygłaszane z tej okazji wykłady mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego oraz najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie nauki. W 2012 i 2013 roku po dwa z pięciu wykładów wygłosili profesorowie Instytutu.

Placówka od wielu lat organizuje też imprezy w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie. Oprócz festiwalowych spotkań weekendowych, klubów tematycznych i klubów młodzieżowych w 2012 roku Instytut po raz pierwszy uczestniczył w Festiwalu Nauki Małego Człowieka. W "biologicznym przedszkolu" przygotowanym przez doktorantów Instytutu uczestniczyło około 800 osób. W przygotowanie kolejnego - XVII Festiwalu Nauki w Instytucie Nenckiego - zaangażowanych było 23 pracowników i doktorantów placówki. W zajęciach uczestniczyło ponad 1200 osób.

Instytut uczestniczy także w Pikniku Naukowym. W 2012 roku placówka przygotowała dwa stanowiska, na których prezentowano pokazy "Takie małe, a takie energiczne" oraz "Mózg pełen pomysłów". Stanowiska, przygotowane przez 24 pracowników i doktorantów placówki, odwiedziło ponad 600 osób. W 2013 roku doktoranci Instytutu Nenckiego zaprezentowali serię pokazów pod hasłem "Tajemnice życia". Przygotowane przez 21 doktorantów pokazy obejrzało prawie 4 tys. osób.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia organizowane dla wybitnie zdolnej młodzieży promowanej przez Fundusz na Rzecz Dzieci. Każdego roku w marcu Instytut Nenckiego odwiedza ok. 40 stypendystów Funduszu, którzy uczestniczą w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach laboratoryjnych. W ciągu dwudniowej sesji stypendyści mogą samodzielnie przeprowadzać eksperymenty i poznać nowoczesną aparaturę oraz wykazać się umiejętnościami praktycznymi. Doktoranci Instytutu Nenckiego regularnie organizują też dni otwarte dla uczniów liceów ogólnokształcących. W latach 2012-2013 w tego rodzaju zajęciach uczestniczyło ponad 130 uczniów szkół z całej Polski.

Pracownicy Instytutu popularyzują naukę również przez komentarze i wypowiedzi dla rozgłośni radiowych: Polskiego Radia, Tok FM, RMF FM, radia RDC oraz dla stacji telewizyjnych: TVN, TVP, TVP Polonia, TVP INFO. Zamieszczają artykuły popularyzujące naukę w czasopismach i gazetach: Polityce, Przekroju, Gazecie Wyborczej, National Geographic, Sprawach Nauki, Magazynie Polskiej Akademii Nauk „Akademia". Od początku 2013 r. informacje o Instytucie Nenckiego w prasie pojawiały się 71 razy, w internecie 478 razy, w radiu i telewizji 115 razy.

Pracownicy Instytutu są redaktorami naczelnymi oraz członkami kolegiów redakcyjnych kwartalników takich jak: Postępy Biochemii, Acta Biochimica Polonica oraz Acta Neurobiologiae Experimentalis, a także popularnonaukowego czasopisma Kosmos, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Przyrodników.

"Jesteśmy aktywni na forach internetowych. Dostępny jest instytutowy serwis informacyjny www.nencki.gov.pl. Jesteśmy również obecni na portalach społecznościowych: facebooku oraz twitterze. Ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród osób młodych, cieszą się filmy zamieszczone w serwisie YouTube, obrazujące ważne wydarzenia i działania podejmowane przez Instytut. Upowszechnienie nauki w sieci z pewnością staje się jednym z najskuteczniejszych narzędzi popularyzacji nauki" - dodaje w przesłanym PAP zgłoszeniu dr hab. Anna Wasik.

Biblioteka Instytutu udostępnia swoje zbiory wszystkim zainteresowanym, nie tylko naukowcom, ale także młodzieży czy amatorom i pasjonatom wiedzy.

Popularyzatorskie działania Instytutu Nenckiego są doceniane i wyróżniane nagrodami, np. tytułem +Naukowca Przyjaznego Mediom+. W 2012 roku Minister Edukacji Narodowej przyznał pracownikom Instytutu 10 medali Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej, a Polskie Towarzystwo Biochemiczne nagrodę im. B. Filipowicza za popularyzację biochemii i nauk pokrewnych.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, jedno z największych centrów badań biologicznych w Polsce, rozpoczął działalność w 1918 roku i obecnie obchodzi jubileusz 95-lecia. W wyniku przeprowadzonej oceny instytucji naukowych uzyskał kategorię A. W 2013 roku Komisja Europejska przyznała Instytutowi, jako pierwszej jednostce badawczej w Polsce, prawo do posługiwania się znakiem HR Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie daje świadectwo o tym, że Instytut wdraża postanowienia zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji i realizacji kariery zawodowej pracowników.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020