29.02.2020
PL EN
18.12.2013 aktualizacja 18.12.2013

40 mln zł na praktyczne wykorzystanie badań w programie Tango

40 mln zł otrzymają jednostki naukowe i uczelnie, które chcą wprowadzić na rynek nowoczesne technologie, produkty i usługi. Wnioski, w ogłoszonej w poniedziałek pierwszej edycji konkursu Tango, można zgłaszać do 17 marca 2014 roku.

Tango to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Udział w programie ma ułatwić jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzanie na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnić współpracę naukowców z przedsiębiorcami.

W jego ramach finansowane będzie m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. O środki sięgające nawet 1,25 mln zł mogą się ubiegać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni.

"Od dawna już wiadomo, że odkrycia w obszarze badań podstawowych stanowią najbardziej obiecujący zaczyn dla innowacyjnych rozwiązań praktycznych. Bez teorii pola elektromagnetycznego nie mielibyśmy radia i telewizji, osiągnięcia termodynamiki zaowocowały m.in. powstaniem silnika spalinowego, teoria kodów umożliwiła upowszechnienie telefonów komórkowych, a wynalezienie przez fizyków lasera pozwoliło na zrewolucjonizowanie chirurgii oka. Jestem głęboko przekonany, że konkurs Tango ogłaszany wspólnie przez NCN i NCBR zaowocuje już wkrótce pożytecznymi rozwiązaniami i produktami" – podkreśla dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk.

Nabór wniosków potrwa do 17 marca 2014 r. Dofinansowaniu podlega zarówno faza koncepcyjna, której celem jest rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych oraz pozyskanie partnera przemysłowego do ich wdrożenia, jak i faza badawcza (B+R). W przypadku tej ostatniej wymagane będzie wniesienie przez przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami prac wkładu własnego w wysokości 15 proc. wartości wsparcia otrzymanego w projekcie.

"Polscy naukowcy uzyskali już wiele przełomowych wyników badań, które czekają na wdrożenie do praktyki gospodarczej. Wierzę, że konkurs Tango pomoże najlepszym spełnić takie plany i dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców przerodzą się one w nowatorskie technologie na światową skalę" – zapowiada dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2020