24.09.2019
PL EN
14.01.2014 aktualizacja 14.01.2014

Polka stypendystką organizacji zarządzającej zasobami Antarktyki

Dr Anna Panasiuk-Chodnicka z Uniwersytetu Gdańskiego, jako pierwszy naukowiec z Polski, została stypendystką Komisji o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR). Uczona w ramach stypendium poprowadzi dwa projekty naukowe, m.in. opracuje metody badań monitorowania środowiska morskiej Antarktyki.

Komisja o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR) to organizacja zarządzająca zasobami morskimi Antarktyki. Monitoruje też połowy w rejonie Oceanu Południowego i wytycza rejony Antarktyki, które powinny znajdować się pod ścisłą ochroną. Stypendium CCAMLR każdego roku otrzymuje jeden młody naukowiec.

Dr Anna Panasiuk-Chodnicka jest adiunktem w Zakładzie Badań Planktonu Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, od wielu lat współpracuje też z Zakładem Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Od początku swojej pracy badawczej interesuje się specyfiką funkcjonowania środowisk polarnych.

Efektem jej naukowych pasji było uczestnictwo w dwóch półrocznych wyprawach antarktycznych na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego, a następnie dwumiesięczna wyprawa w rejon Oceanu Południowego na rosyjskim statku badawczym „Akademik Ioffe”; była również uczestnikiem dwóch ekspedycji w rejon Spitsbergenu na statku badawczym Oceania.

W ramach stypendium CCAMLR przygotowała dwa projekty, które będą realizowane i finansowane w latach 2014/2015 pod egidą i na spotkaniach roboczych CCAMLR. Stypendystka z Uniwersytetu Gdańskiego będzie prowadziła szczegółową analizę danych archiwalnych z Zatoki Admiralicji oraz innych części Antarktyki, przygotuje też opis programu monitoringowego oraz opracuje, we współpracy z grupą roboczą CCAMLR, metody badań monitorowania środowiska morskiej Antarktyki, które umożliwią integrację wyników badań prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze. Młoda badaczka będzie także przedstawiała wyniki badań monitoringowych, które są obecnie prowadzone na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego oraz wkład Polski w badania Antarktyki.

W rejonach polarnych, w tym w obszarze Zachodniej Antarktyki, gdzie zlokalizowana jest Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego szczególnie widoczne są zmiany klimatyczne. Obszar Zatoki Admiralicji, przy której usytuowana jest Stacja, był w przeszłości i jest nadal obiektem intensywnych badań chemicznych, fizycznych i biologicznych, również prowadzonych przez polskich naukowców.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019