23.02.2020
PL EN
04.02.2014 aktualizacja 04.02.2014

Doktoranci wybrali sprzyjające im uczelnie i instytuty

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie zwyciężył w konkursie PROPAN na najbardziej prodoktorancki instytut PAN. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Politechnika Warszawska zyskały zaś miano najbardziej prodoktoranckiej uczelni w Polsce wygrywając konkurs PRODOK.

W pierwszej edycji konkursu PROPAN na najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk najlepsze okazały się instytucje z Krakowa. Zwyciężył Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie. Drugie miejsce zajął Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie, a na trzecim uplasował się Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN również w Krakowie. Zwycięzców wyłoniono z 23 zgłoszonych instytutów.

W szóstej edycji konkursu PRODOK na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce na dwóch pierwszych miejscach znalazły się: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Politechnika Warszawska. Drugą nagrodę zdobyła Politechnika Opolska. Wyróżnienie za najbardziej znaczący postęp w rankingu i awans do pierwszej 10 zestawienia otrzymał Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kolejne wyróżnienie za największy awans w rankingu (14 pozycji) wręczono Politechnice Lubelskiej.

Obydwa plebiscyty zorganizowała Rada Samorządu Doktorantów PAN przy współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Wśród kategorii podlegających ocenie znalazły się: wpływ doktorantów na proces ich kształcenia, warunki socjalne, samorządność, wspieranie aktywności młodego naukowca, wspieranie doktorantów z niepełnosprawnością.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020