15.10.2019
PL EN
13.03.2014 aktualizacja 13.03.2014

Daniel Bieniek szefem Komisji PWSZ Parlamentu Studentów RP

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Daniel Bieniek, szef rady uczelnianej samorządu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (Mazowieckie) został przewodniczącym Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2014-15.

Komisja PWSZ Parlamentu Studentów RP jest organem reprezentującym interesy ogółu studentów 36 działających obecnie w Polsce Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych m.in. wobec organów Parlamentu Studentów RP i administracji publicznej. Komisja jest także ciałem doradczym przewodniczącego, rady studentów oraz rady wykonawczej Parlamentu Studentów RP w sprawach dotyczących Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Wybory przewodniczącego Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów RP odbyły się podczas Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Chełmie – poinformowała PAP Agnieszka Grażul–Luft, rzeczniczka płockiej PWSZ.

Bieniek, który jest studentem III roku ekonomii o specjalności finanse i rachunkowość płockiej PWSZ, a w planach ma studia pedagogiczne o specjalności pedagogika sądowa z mediacją, był jednym z dwojga kandydatów na szefa Komisji PWSZ Parlamentu Studentów RP. Kontrkandydatką była Dagmara Rubinkowska, studentka reprezentująca samorząd PWSZ we Włocławka, obecnie wiceprzewodnicząca komisji.

W ośmioosobowej komisji nowej kadencji znaleźli się także: Mateusz Bieńkowski (PWSZ w Legnicy) - sekretarz, Monika Tomaszewska (PWSZ w Pile), Gabriela Marcińska (PWSZ w Oświęcimiu), Bartosz Kołodziejczyk (PWSIiP w Łomży), Adrian Brzozowski (PWSZ w Ciechanowie) oraz Dawid Bobko (PSW) w Białej Podlaskiej.

W rozmowie z PAP Bieniek podkreślił, że Komisja PWSZ Parlamentu Studentów RP reprezentuje interesy 36 działających w kraju PWSZ m.in. przed Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród priorytetów działalności jako przewodniczącego Komisji PWSZ Parlamentu Studentów RP wymienił m.in. zrównoważony rozwój Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce oraz stworzenie systemu wymiany studentów między tymi uczelniami, zarówno w ramach kształcenia, jak i praktyk.

Od 1999 r. w Polsce funkcjonuje program MOST - mobilności studentów i doktorantów. Dzięki niemu istnieje możliwość realizacji programu studiów uniwersyteckich na uczelni innej niż macierzysta. Studia takie mogą trwać semestr lub rok akademicki.

„Za dwa tygodnie odbędzie się konferencja rektorów państwowych szkół publicznych w Legnicy. Chciałbym przekonać rektorów do podpisania porozumienia, aby powstał taki MOST między Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi dający studentom możliwość wyjazdu na semestr do innej uczelni tego typu by uczyć się na danym kierunku oraz wyjazdu na ewentualne praktyki studenckie w danym mieście” – powiedział Bieniek.

Obecnie w kraju działa 36 PWSZ, głównie w miastach, które w latach 1975-99, czyli przed ostatnią reformą administracyjną, były siedzibami województw. Na uczelniach tych kształci się w sumie ponad 78 tys. studentów, z czego 56 tys. na studiach stacjonarnych.

Studenci PWSZ stanowią prawie 5 proc. wszystkich studiujących w Polsce. Najwięcej, bo 50 proc. kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na tych uczelniach to studia humanistyczne, 42 proc. to kierunki techniczne, a 8 proc. to kierunki medyczne. W ciągu 15 lat działalności PWSZ uczelnie te opuściło 210 tys. absolwentów, w tym 143 tys. studiów stacjonarnych. (PAP)

mb/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019