01.06.2020
PL EN
16.03.2014 aktualizacja 16.03.2014

55 najlepszych doktorantów z Pomorza otrzymało stypendia naukowe

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

55 najlepszych doktorantów z Pomorza otrzymało stypendia naukowe w ramach realizowanego przez samorząd województwa projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów”. Każdy otrzymał maksymalnie do 30 tys. zł wypłacanych przez pół roku.

Gala wręczenia dyplomów potwierdzających otrzymanie stypendiów odbyła się w piątek w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku.

Urząd Marszałkowski w Gdańsku tłumaczy, że celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce.„Stypendia mają pomóc w dostępie do nowoczesnych metod badawczych i niezbędnych materiałów oraz finansować prowadzone badania" - powiedział marszałek województwa, Mieczysław Struk.

Chodzi zwłaszcza o osoby kształcące się na kierunkach uznanych za takie, które przyczyniają się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza.

O stypendium mogli ubiegać się doktoranci, którzy mają otwarty przewód doktorski na uczelniach lub jednostkach naukowych, mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

W konkursie mogli uczestniczyć przedstawiciele kierunków przyrodniczych, ścisłych, związanych z ochroną własności przemysłowej, transferem innowacji oraz komercjalizacji nowych technologii, a także doktoranci realizujący prace w dziedzinie technologii informacyjnych, telekomunikacji, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, biotechnologii i chemii leków, technologii przetwórstwa żywności, nowych źródeł energii czy też ochrony środowiska strefy nadbałtyckiej.

Jak poinformowała rzeczniczka Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Małgorzata Pisarewicz, do Departamentu Rozwoju Gospodarczego wpłynęło 113 wniosków o przyznanie stypendium. Wśród 55 osób, które otrzymały stypendium, największą liczbę stanowią doktoranci Politechniki Gdańskiej – 19 nagrodzonych (w tym 13 osób jest z Wydziału Chemicznego) oraz doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego – 15 nagrodzonych. Stypendium otrzymało też 12 osób z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 4 osoby z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, dwie osoby z Akademii Morskiej w Gdyni oraz jeden doktorant z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

W pięciu poprzednich edycjach przyznano 268 stypendiów na łączną kwotę 7,1 mln zł. W latach 2007-2013 była to ostatnia edycja projektu „InnoDoktorant”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PAP - Nauka w Polsce

bls/ dym/

Copyright © Fundacja PAP 2020