03.06.2020
PL EN
23.05.2014 aktualizacja 23.05.2014

Raport: kraje UE nie używają zebranych danych do poprawy kształcenia

Wciąż zbyt mało państw europejskich wykorzystuje zbierane przez nie informacje na temat szkolnictwa wyższego do poprawy jakości kształcenia na uczelniach oraz oferowanych studentom możliwości - wynika z przedstawionego w czwartek sprawozdania sieci Euridice.

Autorzy opublikowanego w czwartek sprawozdania europejskiej sieci informacji o edukacji Eurydice prześledzili, co robią instytucje szkolnictwa wyższego, aby: rozszerzyć dostęp do wyższego wykształcenia, zwiększyć liczbę absolwentów uzupełniających wykształcenie oraz udzielać studentom wskazówek przydatnych do wejścia na rynek pracy.

Jak czytamy w komunikacie przesłanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, chociaż wiele krajów zbiera informacje m.in. na temat liczebności studentów, to wiele z nich nie dysponuje wiedzą na temat stopnia zróżnicowania ich populacji. Brak takiej informacji cechuje m.in. Portugalię, Czechy, Finlandię, Litwę, Łotwę.

„Trzeba zrobić więcej, aby zlikwidować słabe punkty w szkolnictwie wyższym. Chcemy na przykład wspierać większą różnorodność populacji studentów. Uniwersytety muszą przyciągać więcej studentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza studentów z rodzin o niskich dochodach, studentów niepełnosprawnych, pochodzących ze środowisk emigracyjnych lub innych grup etnicznych" - mówi komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Wasiliu.

Jej zdaniem, dysponowanie odpowiednimi danymi pomaga nie tylko wspierać różnorodność studentów, ale także dokonać "zmiany kursu tam, gdzie jest to konieczne". "Musimy aktywniej wykorzystywać dane i informacje zwrotne w procesach podejmowania decyzji” - ocenia komisarz.

Tymczasem - jak wynika z badania - niewiele krajów wyznaczyło cele, które mają poprawić dostęp do wyższego wykształcenia dla osób z grup reprezentowanych w niewystarczającym stopniu w systemie szkolnictwa, np. z rodzin o niskich dochodach. Do wyjątków należą m.in. Irlandia, Francja, Litwa, Malta, Polska oraz Finlandia.

W wielu krajach nie zlicza się systematycznie odsetka osób kończących lub przerywających naukę. Dotyczy to również tych krajów, które posiadają strategie zatrzymywania na uczelniach absolwentów, uzupełniających wykształcenie. "Wyraźnie brak im podstawowych danych do analizy skutków tych strategii" - czytamy w komunikacie Przedstawicielstwa w Polsce Komisji Europejskiej.

Instytucje szkolnictwa wyższego w większości krajów muszą zbierać i przekazywać informacje dotyczące zawodowych losów absolwentów, np. na temat stopy ich zatrudnienia, sposobu rozwijania umiejętności niezbędnych absolwentom do znalezienia pracy. Jednak informacje te są rzadko wykorzystywane do opracowywania strategii w zakresie szkolnictwa wyższego.

Sprawozdanie pt. "Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp, zatrzymywanie i szanse zatrudnienia" przygotowano na podstawie badania przeprowadzonego w ponad 30 krajach: państwach członkowskich UE oprócz Luksemburga i Holandii, oraz w Liechtensteinie, Czarnogórze, Norwegii, Turcji i Islandii.

Zadaniem przygotowującej sprawozdania europejskiej sieci Eurydice jest zrozumienie i wyjaśnienie sposobu organizacji i funkcjonowania różnych systemów edukacji w Europie. Zapewnia ona opisy krajowych systemów edukacji, porównawcze badania konkretnych zagadnień, wskaźniki i statystyki. (PAP)

ekr/ ula/ gma/

Copyright © Fundacja PAP 2020