03.06.2020
PL EN
13.06.2014 aktualizacja 13.06.2014

Prof. Jan Węglarz doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

Matematyk i informatyk prof. Jan Węglarz z Politechniki Poznańskiej został w czwartek wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Godność nadano mu „w uznaniu jego wielkiego wkładu w rozwój badań operacyjnych, a w szczególności teorii szeregowania zadań i działania zasobów w systemach komputerowych i produkcyjnych, zasług w kształceniu kadry naukowej i stworzeniu uznanej w świecie szkoły naukowej z zakresu badań operacyjnych, a także w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i budowanie jej powiązań z infrastrukturą światową”.

„Prof. Węglarz jest wyjątkową osobowością w świecie polskiej informatyki. Rozpoczynał swą karierę naukową na początku lat 70., kiedy informatyka zaczynała się rozwijać w naszym kraju, jako nowa dyscyplina naukowa. Swymi osiągnięciami naukowymi wpłynął na jej rozwój i wyznaczył nowe kierunki badań. Stworzył szkołę naukową na światowym poziomie. Swym zaangażowaniem przyczynił się do powstania w naszym kraju infrastruktury informatycznej, z której wszyscy korzystamy” – powiedział podczas uroczystości promotor przewodu doktorskiego, prof. Stanisław Kozielski z Instytutu Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz urodził się w Poznaniu w 1947 r., tam też ukończył z wyróżnieniem studia na dwóch uczelniach: matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (1969) oraz automatykę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (1971). Już w trakcie studiów został asystentem stażystą w ówczesnym Instytucie Automatyki Politechniki Poznańskiej.

Po trzech latach od ukończenia studiów obronił z wyróżnieniem na tym Wydziale rozprawę doktorską, a po następnych trzech latach rozprawę habilitacyjną. W 1983 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 – profesora zwyczajnego. W trzy lata później został wybrany członkiem korespondentem, a w 1993 r. – najmłodszym wtedy – członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

Od 1976 r. Węglarz kierował założoną przez siebie Pracownią Badań Operacyjnych, a od 1995 r. po jej reorganizacji, jest kierownikiem Zakładu Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jest dyrektorem Instytutu Informatyki od momentu jego powstania, a także pełnomocnikiem dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Do głównych obszarów badań naukowych Węglarza należy problematyka leżąca na styku badań operacyjnych i nauk decyzyjnych oraz informatyki. Obejmuje ona w szczególności zagadnienia szeregowania zadań i rozdziału zasobów. W tym zakresie Węglarz uzyskał szereg oryginalnych wyników, cytowanych i rozwijanych w kraju i za granicą, które zostały przedstawione w 17 monografiach.

Jak podkreślano podczas uroczystości, dla całego polskiego środowiska naukowego ogromne znaczenie miało zaangażowanie profesora w rozwój infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i tworzenie jej powiązań z infrastrukturą światową.

Węglarz współpracował również z Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Uczestniczył m.in. ze swoim zespołem w projektach węzłowych i centralnych programach badawczo-rozwojowych, koordynowanych przez prof. Stefana Węgrzyna z Politechniki Śląskiej. Był recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych pracowników Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Węglarz jest 44. doktorem honoris causa w historii Politechniki Śląskiej. Wśród wyróżnionych tym tytułem są m.in. profesorowie: Tadeusz Zagajewski, Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Buzek czy Michał Kleiber.

PAP - Nauka w Polsce

lun/ mki/ jbr/

Copyright © Fundacja PAP 2020