22.08.2019
PL EN
08.07.2014 aktualizacja 08.07.2014

Instytut Technologii Elektronowej dziewiątym członkiem CEZAMAT-u

Warszawski Instytut Technologii Elektronowej (ITE) dołączył do grona konsorcjantów Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów CEZAMAT. Dotychczas Centrum skupiało osiem renomowanych ośrodków naukowych, w tym cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk.

CEZAMAT to ośrodek badawczo-wdrożeniowy skupiający czołowe polskie jednostki naukowe: szkoły wyższe, instytuty Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze. Ma integrować środowisko naukowe w badaniach nad przyszłościowymi materiałami i technologiami oraz umożliwiać wspólne prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowo-wdrożeniowych na najwyższym, światowym poziomie.

Do grona konsorcjantów należały do tej pory: Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki, Instytut Wysokich Ciśnień i Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Działający od 1966 roku Instytut Technologii Elektronowej, który właśnie dołączył do CEZAMAT-u, jest wiodącym instytutem badawczym w dziedzinie mikro i nanotechnologii półprzewodnikowych. Prowadzone są w nim badania w zakresie elektroniki i fizyki ciała stałego. Pracujący w nim naukowcy opracowują, wdrażają i upowszechniają nowoczesne rozwiązania w mikro i nanoelektronice oraz fotonice.

"ITE, który od początku swojego istnienia opracowuje nowoczesne technologie półprzewodnikowe oraz wykorzystujące je konstrukcje przyrządowe dla potrzeb gospodarki, z pewnością wniesie do konsorcjum swoje wieloletnie doświadczenie w tym zakresie" – uważa dyrektor Instytutu Zbigniew Poznański. "Z ogromnym zadowoleniem dostrzegamy, iż właśnie te kierunki badań uznawane są przez konsorcjum CEZAMAT jako strategicznie ważne" – dodaje.

Wiceprezes ds. naukowych spółki CEZAMAT PW prof. Romuald B. Beck zwraca uwagę, że celem ITE, podobnie jak CEZAMAT-u, jest prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz opracowywanie zaawansowanych technologii półprzewodnikowych wykorzystywanych w innowacyjnych produktach. "Połączenie sił obu instytucji z pewnością przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki" – podkreśla.

Finansowany ze środków unijnych projekt CEZAMAT obejmuje budowę kompleksu laboratoriów wyposażonych w unikatowy w skali światowej sprzęt badawczy, do którego dostęp będzie otwarty zarówno dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów, jak również dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców zainteresowanych współpracą badawczo-rozwojową. Sercem CEZAMAT-u będzie Laboratorium Centralne powstające przy ul. Poleczki na działce należącej do głównego beneficjenta projektu - Politechniki Warszawskiej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019