07.07.2020
PL EN
01.09.2014 aktualizacja 01.09.2014

Rozpoczynamy 10. edycję konkursu "Popularyzator Nauki"

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Naukowcy, dziennikarze, instytucje naukowe czy przedsiębiorstwa, które odsłaniają tajemnice nauki i przybliżają wyniki badań zwykłym ludziom, mogą wziąć udział w 10. edycji konkursu "Popularyzator Nauki". Zgłoszenia można przesyłać do 31 października.

Nagrody w konkursie \"Popularyzator Nauki\" otrzymują osoby i instytucje, które pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych. Tytuł „Popularyzator Nauki”, przyznawany laureatom, oznacza osobę, która dzieli się swoją wiedzą i pasją naukową z innymi, niezależnie od ich wieku, poziomu wykształcenia i kariery zawodowej.

W 10. jubileuszowej edycji laureaci zostaną wyłonieni w czterech podstawowych kategoriach: Popularyzatorzy indywidualni; Instytucje naukowe; Instytucje pozanaukowe oraz Media.

Wśród Popularyzatorów indywidualnych jury może przyznać dwie odrębne nagrody w podkategoriach: naukowcy oraz animatorzy popularyzacji. W pierwszej z nich o zwycięstwo mogą ubiegać się pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, a w drugiej osoby niebędące pracownikami naukowymi ani nauczycielami akademickimi, ale prowadzące indywidualną działalność popularyzatorską. W kategorii Instytucje naukowe można zgłaszać jednostki organizacyjne uczelni, instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, centra badawczo-rozwojowe. Fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o nagrodę w kategorii Instytucje pozanaukowe. Na tytuł \"Popularyzatora Nauki\" mogą liczyć również indywidualni dziennikarze i zespoły redakcyjne mediów, dla których przeznaczona jest kategoria Media.

Przyznane zostaną też dwa wyróżnienia w kategoriach: Nauka w internecie - za internetową aktywność popularyzatorską - oraz Sponsor popularyzacji, dla osoby lub przedsiębiorstwa finansowo wspierającego działalność popularyzatorską. Kapituła konkursu może przyznać też dodatkową nagrodę specjalną. Laureaci otrzymają dyplomy i statuetki.

Kandydatów do konkursu można zgłaszać wyłącznie za ich zgodą. Swoje kandydatury mogą nadesłać też sami zainteresowani. Zgłoszenia należy składać w formie wypełnionego formularza, pobranego ze strony serwisu PAP Nauka w Polsce i wysłać pocztą elektroniczną na adres: popularyzator@pap.pl , do 31 października 2014 r.

Zgłoszone kandydatury oceni kapituła, w której znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz środowiska naukowego. W pierwszym etapie konkursu spośród przyjętych kandydatur kapituła wyłoni maksymalnie trzy, które będą nominowane do nagrody lub wyróżnienia w każdej kategorii. W finałowym etapie spośród nominowanych wyłonieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. Ich nazwiska poznamy podczas uroczystej gali, zaplanowanej na 8 grudnia w Warszawie.

Konkurs \"Popularyzator Nauki\", organizowany przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w sposób przystępny dla każdego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2005 r.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu są m.in.: współtwórczyni Warszawskiego Festiwalu Nauki prof. Magdalena Fikus, Centrum Nauki Kopernik, autor telewizyjnych programów popularnonaukowych red. Wiktor Niedzicki, archeolog prof. Andrzej Kokowski, fizyk prof. Łukasz Turski i wielu innych wybitnych popularyzatorów.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ ula/ gma/

Copyright © Fundacja PAP 2020