17.08.2019
PL EN
07.10.2014 aktualizacja 07.10.2014

Uniwersytet Rzeszowski przygotowuje się do kształcenia lekarzy

114 mln zł mają kosztować inwestycje związane z uruchomieniem od przyszłego roku akademickiego kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim (UR). Rok akademicki 2014/15 na największej uczelni na Podkarpaciu rozpoczęło w poniedziałek ok. 20 tys. studentów.

Rektor UR, prof. Aleksander Bobko podczas inauguracji powiedział, że jednym spośród trzech ważnych zadań uniwersytetu w tym roku akademickim "będzie rozwój centrów badawczych związanych z takimi naukami jak: biologia, biotechnologia, biofizyka, nanofizyka ze szczególnym podkreśleniem szeroko rozumianych nauk medycznych".

Prof. Bobko wspomniał m.in. o przedsięwzięciu wpisanym na listę kluczowych projektów woj. podkarpackiego pn. "Innowacyjne centrum rozwoju technologii medycznych", którego utworzenie, jego zdaniem, będzie oznaczało powołanie Collegium Medicum z prawdziwego zdarzenia.

Aktualnie na potrzeby kierunku lekarskiego uczelnia realizuje dwie inwestycje. Powstają Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych oraz Zakład Nauk o Człowieku. Obie mają zostać zakończone do końca pierwszego półrocza przyszłego roku.

Pierwsza inwestycja ma kosztować ok. 91 mln zł. "Powstające centrum pomieści 17 specjalistycznych laboratoriów, m.in. biologii molekularnej, patofizjologii narządu ruchu czy procesów metabolicznych. Zostanie tu zainstalowana aparatura badawcza o wartości 25 mln zł" - zaznaczył w rozmowie z PAP rzecznik UR Grzegorz Kolasiński.

Natomiast uruchomienie Zakładu Nauk o Człowieku, drugiej inwestycji związanej z powołaniem kierunku lekarskiego, będzie kosztować 23 mln zł, z czego 5 mln zł zostanie przeznaczone na aparaturę badawczą.

Równolegle będą również prowadzone prace konieczne do uruchomienia w październiku 2015 r. kierunku lekarskiego; m.in. wzmocnienie kadry akademickiej. Od przyszłego roku na kierunku lekarskim ma studiować 120 osób; po 60 w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Według rektora, ważnym zadaniem będzie także umacnianie uniwersytetu, jako całości, czyli kultywowanie tradycji humanistycznych, nauk społecznych, artystycznych.

"W dzisiejszych czasach musimy poszukiwać nowej tożsamości uniwersytetu oraz jego roli w kształceniu studentów, z uwzględnieniem kompetencji zawodowych ukierunkowanych na rynek pracy. Uniwersytet powinien też pełnić funkcję wychowawczą, brać odpowiedzialność za kształtowanie ludzi, uwrażliwiać ich na wartości" - podkreślił rektor.

Na UR ok. 20 tys. studentów kształci się na 45 kierunkach; w tym roku naukę rozpoczęło ponad 7 tys. maturzystów. Otwarto trzy nowe kierunki: sztuki wizualne, muzeologię oraz drugi stopień administracji.

Uniwersytet Rzeszowski powstał w 2001 roku z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie.

PAP - Nauka w Polsce

kyc/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2019