29.02.2020
PL EN
08.12.2014 aktualizacja 08.12.2014

Rozstrzygnięto konkurs PAP i MNiSW dla popularyzatorów nauki

Dr Robert Mysłajek, Michał Szydłowski, Instytut Geofizyki PAN, Piotr Cieśliński, Grupa Ekologiczna, portal Wszechnica.org.pl oraz Fundacja PZU – to laureaci konkursu Popularyzator Nauki 2014, organizowanego przez serwis PAP Nauka w Polsce we współpracy z resortem nauki.

Wyniki 10. edycji konkursu ogłoszono w poniedziałek w Warszawie. W uroczystości wzięła udział minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, która podkreślała, że popularyzatorzy "przybliżają nam piękno nauki" oraz "otwierają drzwi do nauki".

Kolarska-Bobińska wspominała zorganizowane niedawno w Brukseli spotkanie ministrów nauki z całej Europy. Temat tego spotkania stanowiła demokratyzacja nauki - tłumaczyła. "Mówiono, że nauka jest służebna wobec społeczeństwa (...), że publiczne pieniądze wydawane są na naukę (...) i jest oczekiwanie, że rezultaty (naukowych badań) będą znane, dostępne" - podkreśliła Kolarska-Bobińska.

"Promocja nauki z bocznego toru weszła w tej chwili do głównego, podstawowego nurtu. Nie można nauki w tej chwili tak naprawdę uprawiać bez informowania o jej wynikach i bez promocji nauki. To jest to, czym państwo się zajmujecie, za co jesteśmy bardzo wam wdzięczni" - powiedziała minister, zwracając się do uczestników konkursu.

Kolarska-Bobińska zaznaczyła, że "nowe podejście zwiększa oczekiwania i wymagania wobec naukowców", którzy informacje o swoich badaniach oraz ich wynikach powinni przekazywać społeczeństwu "w sposób zrozumiały, dostępny".

Lidia Sobańska, p.o. prezesa PAP, witając zgromadzonych na poniedziałkowej gali, powiedziała: "Nauka to trudna, ale niezwykle ważna i ciekawa dziedzina, klucz do przyszłości. W naukę warto i trzeba inwestować, bo dzięki niej mamy szansę budować konkurencyjną gospodarkę opartą na wiedzy". "Trudno byłoby nam zrozumieć naukowe definicje, badania, osiągnięcia, gdyby nie wszyscy ci, którzy zajmują się popularyzowaniem naukowych zagadnień" - podkreśliła.

To, że "w misję uczonego powinien być wpisany obowiązek czytelnego, jasnego mówienia o swoich osiągnięciach", podkreślał podczas gali prezes Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący kapituły konkursu prof. Michał Kleiber. Wyraził satysfakcję, że zgłoszeń do konkursu Popularyzator Nauki z roku na rok jest coraz więcej.

W konkursie Popularyzator Nauki nagradzane są osoby i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. W tym roku do konkursu zgłoszono niemal 70 kandydatur. Laureaci wyłaniani byli w czterech podstawowych kategoriach: Popularyzatorzy indywidualni; Instytucje naukowe; Instytucje pozanaukowe oraz Media.

Kandydaci rywalizowali także o wyróżnienia w kategoriach: Nauka w Internecie – za internetową aktywność popularyzatorską – oraz Sponsor popularyzacji, dla osoby lub przedsiębiorstwa finansowo wspierającego działalność popularyzatorską. Laureatów wybrała kapituła pod przewodnictwem prezesa PAN prof. Michała Kleibera.

W kategorii Popularyzatorzy Indywidualni - Naukowcy zwyciężył w tym roku dr Robert Mysłajek, adiunkt w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W kategorii Popularyzatorzy Indywidualni - Animatorzy Popularyzacji nagroda trafiła do Michała Szydłowskiego - Pana Korka. Laureat przekonuje do nauki, odwiedzając ze swoimi wybuchowymi eksperymentami szkoły, festiwale i firmy.

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie został nagrodzony w kategorii Instytucje Naukowe. IGF PAN jest liderem projektu EDUSCIENCE, w ramach którego prowadzone są np. transmisje dla szkół z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, organizowane festiwale i pikniki naukowe w szkołach, zajęcia dla uczniów w obserwatoriach.

W kategorii Instytucje Pozanaukowe wygrała Grupa EkoLogiczna. Stawia ona przed sobą zadanie nie tylko ochrony dziko żyjących zwierząt i ich siedlisk (zwłaszcza ptaków: bociana, sokoła wędrownego, płomykówki, sowy uszatej), ale i upowszechniania wiedzy na ten temat.

W kategorii Media nagroda trafiła do Piotra Cieślińskiego, kierownika działu Nauka "Gazety Wyborczej". Dla "GW" pisze on już od ponad dwóch dekad. Dzięki jego pracy gazeta zawsze jest na bieżąco z ważnymi wydarzeniami dotyczącymi nauk ścisłych.

W kategorii Nauka w Internecie wyróżnienie otrzymał serwis Wszechnica.org.pl, który powstał z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi. Celem serwisu jest upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin nauki, polityki i życia codziennego wśród aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.

W kategorii Sponsor Popularyzacji zwyciężyła Fundacja PZU. Od stycznia 2012 r. Fundacja jest partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci - wspiera program pomocy wybitnie zdolnym. W 2014 r. została również partnerem strategicznym organizowanego w Warszawie finału prestiżowego Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS 2014).

Redakcja PAP - Nauka w Polsce przyznała też pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną Katarzynie Dziedzik, rzeczniczce prasowej Uniwersytetu w Białymstoku.

Kapituła konkursu zdecydowała się przyznać dwa Wyróżnienia Specjalne: redakcji dwumiesięcznika "Urania – Postępy Astronomii" i dr Hannie Krajewskiej, dyrektor Archiwum PAN.

Z okazji 10. edycji konkursu redakcja serwisu Nauka w Polsce przyznała także Nagrody Jubileuszowe. Jedna z nich trafiła do prof. Michała Kleibera, który był jednym z inicjatorów konkursu i wieloletnim przewodniczącym kapituły konkursu. Nagrodę Jubileuszową otrzymała również prof. Magdalena Fikus - biolog i popularyzatorka nauki, która od lat z zaangażowaniem uczestniczy w pracach jury konkursu.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu są m.in.: filozof przyrody ks. prof. Michał Heller, neurobiolog prof. Jerzy Vetulani, autor telewizyjnych programów popularnonaukowych red. Wiktor Niedzicki, archeolog prof. Andrzej Kokowski, a także instytucje takie jak Centrum Nauki Kopernik, Polska Akademia Dzieci czy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/ mow/ jp/ par/

Copyright © Fundacja PAP 2020