29.01.2020
PL EN
15.12.2014 aktualizacja 15.12.2014

Rektorzy niemieckich i ukraińskich uczelni podpisali umowę o współpracy

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Realizowanie wspólnych projektów badawczych, nasilenie wymiany studentów i naukowców to niektóre cele umowy zawartej między Niemiecką Konferencją Rektorów a Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. W poniedziałek podpisano ją na Uniwersytecie Warszawskim.

Podpisanie umowy było elementem poniedziałkowego spotkania reprezentantów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Niemieckiej Konferencji Rektorów (HRK) z przedstawicielami Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (Union of Rectors of Higher Educational Institutions of Ukraine - URHEIU).

Rektor Uniwersytetu Kijowskiego, prof. Leonid V. Huberski przypomniał w poniedziałek, że podobna umowa o współpracy między uczelniami Ukrainy i Niemiec została podpisana w 1998 roku. "Mieliśmy już możliwość wymiany studentów, doktorantów i uczonych. Teraz te formy współpracy trzeba jednak podnieść na wyższy poziom. Ukrainę czekają nowe wyzwania, które dotyczą też szkolnictwa wyższego. Ukraina potrzebuje reform i muszą one objąć również sektor nauki i szkolnictwa wyższego. To wymaga wsparcia nie tylko merytorycznego, ale też finansowego naszych partnerów" - mówił w poniedziałek prof. Huberski.

Podkreślił też, że podpisana umowa ma umożliwić połączenie potencjałów naukowych, które istnieją na styku różnych dyscyplin nauki. "Zależy nam na połączeniu potencjału intelektualnego (Ukrainy, Niemiec i Polski - PAP), ale też potencjału badawczego w postaci laboratoriów i infrastruktury na naukowej. W ten sposób możemy wspólnie dążyć do rozwoju nauki i nowych odkryć" - zaznaczył prof. Huberski.

"Dzięki podpisaniu umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą otworzyły się nowe możliwości współpracy instytucjonalnej między naszymi krajami" - podkreślił w poniedziałek przewodniczący KRASP, prof. Wiesław Banyś. "Chcielibyśmy, aby naukowcy z Ukrainy mogli uczestniczyć w europejskich badaniach, realizowanych m.in. w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej i zyskali dostęp do dużej europejskiej infrastruktury badawczej. W ramach podpisanej umowy prowadzone będą także wspólne projekty edukacyjne m.in. podwójne dyplomy ukończenia szkół wyższych" - opisywał prof. Banyś.

W maju 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim podpisano podobną ramową umowę o współpracy KRASP i Związek Rektorów Uczelni Ukrainy. Głównym celem porozumienia było m.in. nasilenie wymiany studenckiej i naukowej, realizowanie wspólnych projektów badawczych oraz lepsze wykorzystanie osiągnięć uczonych obu krajów. Dwustronna umowa obowiązuje też między KRASP a Niemiecką Konferencją Rektorów.

Prof. Banyś podkreślił, że na razie nie jest potrzebne podpisanie jednej, trójstronnej umowy między konferencjami rektorów trzech państw. "Te dwustronne umowy o współpracy są wystarczające i pozwalają na skuteczną współpracę" - podkreślił prof. Banyś.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2020