01.06.2020
PL EN
06.03.2015 aktualizacja 06.03.2015

Finał V edycji ogólnopolskiego konkursu „Student-wynalazca”

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Orteza stawu biodrowego, metoda diagnostyki prenatalnej zespołu Downa, wyciągarka do lin stosowana na jachtach – to niektóre z wynalazków nagrodzonych w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-wynalazca”.

Pomysłodawcą konkursu jest Politechnika Świętokrzyska. Nazwiska tegorocznych laureatów i wyróżnione pomysły przedstawił w czwartek w Kielcach rektor uczelni, prof. Stanisław Adamczak.

Konkurs był adresowany do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni wyższych oraz placówek Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowo-badawczych prowadzących studia doktoranckie, a także absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo wzoru użytkowego czy przemysłowego. Chodziło o wynalazki chronione prawem wyłącznym lub zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP albo w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Do konkursu zgłoszono 56 wynalazków z 21 uczelni i instytutów badawczych. Najwięcej – 14 - zgłosiła Politechnika Świętokrzyska.

„Konkurs każdego roku cieszy się dużą popularnością. Poza uczelniami technicznymi zgłoszenia przesyłają uczelnie humanistyczne, także szkoły prywatne (…)To świadczy o tym, że idea wynalazczości wśród studentów jest żywa” – mówił prof. Adamczak.

Przyznano pięć równorzędnych nagród głównych.

„Orteza dynamiczno - pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno – pomiarowym oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego” to wynalazek, którego współautorką jest Angela Andrzejewska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Zaletą takiego stabilizatora stawu jest zastosowanie systemu czujników cyfrowych zintegrowanych z ortezą, który pozwala na cyklicznie odczytywanie parametrów. Zmniejsza to błędy stosowane przy odczytach analogowych; umożliwia także automatyczną ocenę prawidłowości chodu pacjenta i jego wirtualną symulację. Uzyskane dane cyfrowe są bezprzewodowo przekazywane do oprogramowania, pozwalającego na sterowanie układem i interpretację wyników.

Karol Charkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest współautorem „Wykorzystania panelu 14 autoprzeciwciał, jako klasyfikatora w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej Zespołu Downa opartego o analizę we krwi”.

Przeciwciała wchodzące w skład klasyfikatora mogą pozwolić na opracowania zupełnie nowego postępowania diagnostycznego oraz powstanie nieinwazyjnego, szybkiego, taniego testu diagnozującego płodową trisomię chromosmu 21 – czyli zespół wad wrodzonych nazywany zespołem Downa.

„Zastosowanie granulatu szkła spienionego oraz polikrzemianu litu jako dodatków w wyrobach z masy silikatowej” to wynalazek z Politechniki Świętokrzyskiej, którego współautorką jest Iga Jasińska. Znajduje zastosowanie jako materiał stosowany w budownictwie. Może być używany przy budowaniu różnego typu budynków – głównie murowanych domów jednorodzinnych. To materiał, który będzie bardziej trzymał ciepło w budynku, w porównaniu ze stosowanymi tradycyjnie.

Nagrodzono także „Sposób wytwarzania biopolimerowych kompozytów oraz biopolimerowe kompozyty o aktywności biologicznej”, którego współautorem jest Żaneta Król z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Innowacyjna metoda umożliwia otrzymanie materiałów o nowych, unikatowych właściwościach biofizykochemicznych, które mogą wpłynąć m. in. na poprawę jakości, wydłużenie trwałości przechowywania i bezpieczeństwo żywności (jadalne powłoki ochronne), użytkowanie leków (osłonki, kapsułki) i kosmetyków (przedłużenie trwałości).

Łukasz Sadurski z Politechniki Lubelskiej jest współtwórcą kabestanu - wyciągarki cumowniczej, stosowanej na jachtach do tzw. wybierania lin, łańcuchów i cum. Od jakości tego urządzenia zależy łatwość obsługi olinowania jachtu oraz bezpieczeństwo jego użytkowania. Istotą wynalazku, jest połączenie mechanizmu klasycznego kabestanu z systemem blokującym linę za pośrednictwem sprzęgła przeciążeniowego. Stosowanie tego typu urządzenia podczas zmiennych warunków pogodowych, zmniejsza ryzyko wywrotki jachtu praktycznie do zera.

W ramach konkursu przyznano też pięć wyróżnień. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs-student

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu jest planowane w czerwcu w Urzędzie Patentowym RP.

Nagrodą główną dla pięciu laureatów tegorocznej edycji konkursu będzie udział w kwietniowej, 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Koszty stoiska wystawienniczego, podróży i pobytu młodych wynalazców w Szwajcarii pokryje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem konkursu jest inspirowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w pracach badawczych i do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs ma także za zadanie zachęcenie studentów do korzystania z ochrony prawa własności przemysłowej.

Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Patentowego RP i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do czterech poprzednich edycji przedsięwzięcia zgłoszono 323 rozwiązania - nagrodzono 18 pomysłów, a 43 wyróżniono. Z kolei w Genewie laureaci konkursu „Student-wynalazca” zdobyli siedem złotych, sześć srebrnych i dwa brązowe medale.

Uczestnicy wszystkich edycji konkursu mogą promować swoje rozwiązania przez rejestrację w Bazie Danych Wynalazków Studenckich, na stronie www.wynalazca.tu.kielce.pl

PAP - Nauka w Polsce

ban/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2020