18.09.2019
PL EN
25.05.2015 aktualizacja 25.05.2015

Wkrótce konferencja o otwieraniu dostępu do danych badawczych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Otwieraniu dostępu do danych badawczych poświęcona będzie międzynarodowa konferencja “Open Research Data: Implications for Science and Society”. Odbędzie się ona 28 i 29 maja w Warszawie.

Naukowcy - często za publiczne pieniądze - przeprowadzają eksperymenty, które bywają bardzo pracochłonne, czasochłonne i kosztowne. Podczas eksperymentów zbierane i gromadzone są bardzo interesujące dane o przebiegu doświadczenia. Informacje te jednak nie są wykorzystywane tak efektywnie, jak by mogły - często pozostają na komputerach naukowców czy trudnodostępnych archiwach. Tymczasem mogłyby być wykorzystywane powtórnie, przez kolejnych badaczy, nawet z innych części świata, prowadzących kolejne badania. To oszczędziłoby badaczom czasu i środków, bo badania nie musiałyby być niepotrzebnie powielane.

Dlatego otwarte udostępnianie danych oraz ich bezpieczna archiwizacja stają się coraz istotniejszymi elementami polityki naukowej. Otwierania dostępu do danych badawczych oczekują od naukowców rządy i instytucje odpowiedzialne za finansowanie nauki w USA i Europie, w tym także Komisja Europejska.

28-29 maja Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie stanie się miejscem dyskusji na temat przyszłości otwartych danych badawczych oraz strategii ich udostępniania. Eksperci reprezentujący różne instytucje naukowe na świecie będą przedstawiać stosowane rozwiązania oraz mówić o znaczeniu otwartych danych badawczych dla nauki, gospodarki i społeczeństwa.

Swoje wystąpienie na konferencji potwierdził Jean-Claude Burgelman, szef Science Policy, Foresight and Data Unit w Komisji Europejskiej, który będzie mówił o otwartej nauce w kontekście największego w historii UE programu finansowania badań i innowacji Horyzont 2020.

W trakcie otwarcia wykład wygłosi prof. Włodzisław Duch, wiceminister w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konferencji wezmą udział również zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele instytucji naukowych, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami. Tim Smith z CERN będzie mówił o wyzwaniach stojących przed instytucjami badawczymi w czasach, kiedy w rozwoju nauki coraz większe znaczenie ma eksploracja danych. Martin Hamilton, futurysta z Jisc, przedstawi potencjalne scenariusze rozwoju otwartych danych w wystąpieniu “2030 AD: An open science retrospective”. Giulia Ajmone-Marsan z OECD zaprezentuje z kolei główne ustalenia niepublikowanego jeszcze raportu "Making Open Science Happen" poświęconego strategiom otwartości w nauce w krajach OECD.

Wśród zaproszonych gości wystąpi również Mark Parsons z Research Data Alliance, która za cel stawia sobie zwiększanie innowacyjności poprzez wymianę danych, Kevin Ashley, dyrektor brytyjskiego Digital Curation Center, powołanego, aby szerzyć dobre praktyki w zakresie archiwizacji i udostępniania danych, a także Daniel Hook z popularnego wśród polskich naukowców serwisu Figshare.

Program dostępny jest na stronie konferencji: http://opendataconference2015.pon.edu.pl/conference/program/

PAP - Nauka w Polsce jest jednym z patronów medialnych konferencji.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2019