07.07.2020
PL EN
21.07.2015 aktualizacja 21.07.2015

11. edycja konkursu na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste”

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Rusza 11. edycja konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”, organizowanego przez miesięcznik „Forum Akademickie”. Na autorów, którzy najlepiej opiszą własne badania lub badania, w których brali udział, czekają nagrody pieniężne i rzeczowe.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35 lat. Prace można przesyłać do 10 września tego roku.

Organizatorzy przewidują przyznanie trzech nagród oraz czterech równorzędnych wyróżnień. Laureaci konkursu otrzymają odpowiednio: 7500, 6000 i 4500 zł, oraz zestawy map cyfrowych, przenośne nośniki pamięci oraz nagrody książkowe. Osoby wyróżnione otrzymają 1000 zł, pamięć USB i książki o wartości 100 zł. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w miesięczniku „Forum Akademickie”.

Prace konkursowe napisane w języku polskim, o objętości od 10 do 12 tys. znaków, powinny zostać przesłane w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem, z dopiskiem „konkurs” na adres redakcji. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora i krótką notę o przebiegu pracy naukowej. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia oraz rysunki obrazujące badania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu tego roku. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.forumakademickie.pl/konkurs/

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Imagis SA, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Akademicką Oficynę Wydawniczą sp. z o.o. Patronem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PAP - Nauka w Polsce

akr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020