16.10.2019
PL EN
28.08.2015 aktualizacja 28.08.2015

25 mln ptaków zabija się nielegalnie w rejonie Morza Śródziemnego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

25 mln ptaków nielegalnie zabija się rocznie w rejonie Morza Śródziemnego. Na ptaki urządzane są nie tylko polowania, ale i zastawiane pułapki z klejem czy z trucizną - wynika z raportu „The Killing”, opublikowanego przez organizację BirdLife International.

To pierwszy taki raport dotyczący nielegalnego zabijania ptaków w rejonie Morza Śródziemnego - poinformowano w komunikacie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP).

W raporcie “The Killing” wskazana jest lista 10 krajów śródziemnomorskich, które odpowiadają za utratę największej liczby ptaków i omówione są obszary, w których konieczne jest wzmocnienie działań ochronnych. Pierwsze miejsce w niechlubnym rankingu zajmuje Egipt, gdzie co roku ginie 5,7 mln ptaków. Na drugim miejscu znajdują się Włochy, gdzie zabijanych jest w tym samym okresie ok. 5,6 miliona ptaków. Następne państwa to: Syria, Liban, Cypr, Grecja, Francja, Chorwacja, Libia i Albania.

Jeśli jednak brać pod uwagę nie liczbę zabitych ptaków, ale uwzględnić też wielkość kraju, najgorzej wypada Malta, gdzie na jeden km kw. powierzchni państwa przypadają 343 zabite nielegalnie ptaki. Chwalić się nie ma czym też Liban i Cypr, gdzie średnia ta wynosi po 248 zabitych nielegalnie ptaków na km kw.

Poza skalą nielegalnych polowań, raport pokazuje także popularne, czasem okrutne, metody zabijania ptaków używane w basenie Morza Śródziemnego: chwytywanie w sieci, wabienie ptaków nagraniami ptasich głosów, smarowanie gałęzi klejem, do którego ptaki przyklejają się i giną w męczarniach.

Najczęściej zabijanym ptakiem jest zięba. Szacuje się, że rocznie ginie aż 2,9 mln osobników tego gatunku. Na kolejnych miejscach są kapturka: 1,8 mln, przepiórka - 1,6 mln i drozd śpiewak - 1,2 mln. Wiele gatunków ptaków sklasyfikowanych w Czerwonej Księdze IUCN jako „bliskie zagrożenia” (ang. near threatened) lub „narażone na wyginięcie” (ang. vulnerable) również pada ofiarą nielegalnych polowań.

Ptaki zabija się głównie po to, by je potem zjadać. Zwierzęta te uśmiercane są również dla sportu, a część z nich ginie podczas prób łapania ich do niewoli.

Raport pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego prawo chroniące przyrodę – w tym Dyrektywa Ptasia, badana obecnie przez Komisję Europejską w ramach procedury fitness check – powinno być wzmocnione, a nie osłabiane. W zakończonych niedawno konsultacjach społecznych na ten temat ponad pół miliona Europejczyków opowiedziało się po stronie natury.

„Nasze ptaki zasługują na bezpieczne trasy migracji. Chcemy podjęcia odpowiednich działań ochronnych, zanim będzie za późno – mówi Patricia Zurita, kierująca BirdLife International. - Ten raport pokazuje makabryczną skalę nielegalnego zabijania ptaków w basenie Morza Śródziemnego. Obserwujemy spadki populacji nawet tych gatunków, które kiedyś były w Europie pospolite”.

Pełen raport dostępny jest na stronie OTOP. http://www.otop.org.pl/uploads/media/the_killing_2015.pdf (PAP)

lt/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2019