01.06.2020
PL EN
31.08.2015 aktualizacja 31.08.2015

Rozpoczynamy 11. edycję konkursu "Popularyzator Nauki"

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Naukowcy, dziennikarze, instytucje naukowe czy przedsiębiorstwa, które odsłaniają tajemnice nauki i przybliżają wyniki badań zwykłym ludziom, mogą wziąć udział w 11. edycji konkursu "Popularyzator Nauki". W tym roku zgłoszenia można przesyłać tylko do 20 października.

Nagrody w konkursie \"Popularyzator Nauki\" serwisu PAP - Nauka w Polsce otrzymują osoby i instytucje, które pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych. Tytuł \"Popularyzator Nauki\", przyznawany laureatom, oznacza osobę, która dzieli się swoją wiedzą i pasją naukową z innymi, niezależnie od ich wieku, poziomu wykształcenia i kariery zawodowej.

W 11. edycji laureaci zostaną wyłonieni w czterech podstawowych kategoriach: Popularyzatorzy indywidualni; Instytucje naukowe; Instytucje pozanaukowe oraz Media.

Wśród Popularyzatorów indywidualnych jury może przyznać dwie odrębne nagrody w podkategoriach: naukowcy oraz animatorzy popularyzacji. W pierwszej z nich o zwycięstwo mogą ubiegać się pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, a w drugiej osoby niebędące pracownikami naukowymi ani nauczycielami akademickimi, ale prowadzące indywidualną działalność popularyzatorską. W kategorii Instytucje naukowe można zgłaszać jednostki organizacyjne uczelni, instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, centra badawczo-rozwojowe. Fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o nagrodę w kategorii Instytucje pozanaukowe. Na tytuł \"Popularyzatora Nauki\" mogą liczyć również indywidualni dziennikarze i zespoły redakcyjne mediów, dla których przeznaczona jest kategoria Media.

Przyznane zostaną też dwa wyróżnienia w kategoriach: Nauka w internecie - za internetową aktywność popularyzatorską - oraz Sponsor popularyzacji, dla osoby lub przedsiębiorstwa finansowo wspierającego działalność popularyzatorską. Kapituła konkursu może przyznać też dodatkową nagrodę specjalną. Laureaci otrzymają dyplomy i statuetki.

Kandydatów do konkursu można zgłaszać wyłącznie za ich zgodą. Swoje kandydatury mogą nadesłać też sami zainteresowani. Zgłoszenia można składać w formie wypełnionego formularza, pobranego ze strony serwisu PAP - Nauka w Polsce i wysłać pocztą elektroniczną na adres: popularyzator@pap.pl . W tym roku termin nadsyłania zgłoszeń jest krótszy i upływa już 20 października 2015 r.

Zgłoszone kandydatury oceni kapituła, w której znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz środowiska naukowego. W pierwszym etapie konkursu spośród przyjętych kandydatur kapituła wyłoni maksymalnie trzy, które będą nominowane do nagrody lub wyróżnienia w każdej kategorii. W finałowym etapie spośród nominowanych wyłonieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. Ich nazwiska poznamy podczas uroczystej gali w Warszawie.

Konkurs \"Popularyzator Nauki\", organizowany przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w sposób przystępny dla każdego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2005 r.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu są m.in. współtwórczyni Warszawskiego Festiwalu Nauki prof. Magdalena Fikus, Centrum Nauki Kopernik, autor telewizyjnych programów popularnonaukowych red. Wiktor Niedzicki, archeolog prof. Andrzej Kokowski, fizyk prof. Łukasz Turski i wielu innych wybitnych popularyzatorów.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: http://www.naukawpolsce.pap.pl

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020