12.12.2019
PL EN
28.09.2015 aktualizacja 28.09.2015

Łódź/ Pięć prac nominowano do nagrody im. prof. Kotarbińskiego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Pięć prac nominowano do I edycji konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, którą ustanowił Uniwersytet Łódzki. Nagroda, w wysokości 50 tys. zł, przyznana zostanie za wybitne dzieło z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych.

Poinformowała o tym PAP Julita Czarnecka z łódzkiej uczelni i przypomniała, że prof. Kotarbiński był pierwszym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego.

Rektor UŁ, a zarazem przewodniczący kapituły konkursu prof. Włodzimierz Nykiel mówiąc po raz pierwszy o nagrodzie zwrócił uwagę, że duża część obszaru badawczego uniwersytetów to humanistyka, o której dzisiaj mówi się wiele, która wymaga wsparcia, promowania i eksponowania, tak aby można docenić jej rolę w społeczeństwie i nauce. Nieprzypadkowo ustanowiona została w roku 70-lecia uniwersytetu i nieprzypadkowy jest patron tej nagrody - prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.

Na konkurs zgłoszono ponad 30 prac. Spośród nich kapituła, w skład której weszli - oprócz prof. Nykiela - prof. Grzegorz Gazda, prof. Ryszard Kleszcz (obaj reprezentujący Uniwersytet Łódzki), prof. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk), prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz ks. prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) nominowała pięć prac.

O nagrodę walczyć będą: Tomasz Kawski za pracę "Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne" (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego); Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski "Postawa krytyczna. Wiek XX" (Wydawnictwo Krytyki Politycznej; Jacek Paśniczek "Predykacja. Elementy ontologii formalnej, przedmiotów, własności i sytuacji" (Copernicus Center Press); Jan Strelau "Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania" (Wydawnictwo Naukowe Scholar) i Piotr Wierzchoń "Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego" (Bel Studio).

Zdaniem kapituły "wszystkie nominowane prace przedstawiają ogromną wartość naukową, są dziełami wybitnymi i stanowią poważny wkład w rozwój nauk humanistycznych".

Nagroda w formie pamiątkowego dyplomu i 50 tys. zł, ufundowana przez Uniwersytet Łódzki, zostanie wręczona podczas uroczystej gali 22 listopada.

Uniwersytet Łódzki został powołany w maju 1945 roku. Obecnie kształci ok. 43 tys. studentów i zatrudnia ok. 3,8 tys. pracowników, w tym ponad 2,3 tys. pracowników naukowych. Kandydatom oferuje studia na ok. 120 kierunkach. Uczelnia ma 12 wydziałów i filię w Tomaszowie Mazowieckim.

PAP - Nauka w Polsce

jaw/ eaw/

Copyright © Fundacja PAP 2019