29.01.2020
PL EN
26.10.2015 aktualizacja 26.10.2015

List minister nauki o imprezach masowych na uczelniach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska po tragedii w Bydgoszczy przesłała w poniedziałek do rektorów polskich uczelni list przypominający o konieczności stosowania w uczelniach przepisów dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

"Mam świadomość obowiązywania zasady autonomii terytorium uczelni [...], jednak zasady wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie naruszają tej autonomii. Wartością nadrzędną musi być zdrowie i życie uczestników imprezy odbywających się na terenie uczelni" – napisała minister Kolarska-Bobińska.

Zwróciła uwagę, że każdorazowo należy poddać ocenie, czy organizowana przez samorząd studencki czy władze uczelni impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa spełnia warunki określone w przepisach ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Minister podkreśliła, że jednym z decydujących kryteriów jest liczba uczestników. Imprezy masowe powinny zostać zgłoszone i uzyskać powinny zezwolenie właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta po zaopiniowaniu przez organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

"Przypominam, że zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni jest obowiązkiem rektora, który nie może wydać zgody na jakiekolwiek

zgromadzenia czy imprezy bez zapewnienia bezpiecznego ich przebiegu" - napisała minister. Podkreśliła, że podjęcie decyzji powinno być poprzedzone szczegółowym rozważeniem wszelkich scenariuszy możliwych wydarzeń pod kątem zapewnienia bezpiecznego przebiegu zgromadzenia. Jej zdaniem konieczne jest dokonanie przeglądu i stosownego uzupełnienia czy zmiany obowiązujących procedur bezpieczeństwa w uczelniach.

Poprosiła władze uczelni o poinformowanie organizacji studenckich o warunkach bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać imprezy studenckie, a także o zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. "Moją intencją nie jest ograniczanie imprez studenckich, ale zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom" - podkreśliła Kolarska-Bobińska.

Podczas imprezy inaugurującej rok akademicki na kampusie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, w której brało udział nawet do 1200 osób, z nieznanych przyczyn wybuchła panika. W jej rezultacie dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020