22.10.2018
PL EN
27.11.2015 aktualizacja 27.11.2015

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką UWM: nauka to nie tylko duszne sale wykładowe

Źródło: Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką UWM Źródło: Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką UWM

Ponad 22 tys. gości Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, około 10 tys. osób na Europejskiej Nocy Naukowców, 5 tys. odsłon uczelnianej strony tygodniowo, to efekty popularyzatorskiej działalności Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką UWM w Olsztynie. "Nauka nie musi kojarzyć się z dusznymi salami wykładowymi czy laboratoriami pełnymi probówek" - zapewniają przedstawiciele instytucji.

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest finalistą XI edycji konkursu Popularyzator Nauki, organizowanego przez serwis PAP - Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znalazł się w trójce finalistów w kategorii Instytucje Naukowe.

"Biuro zajmuje się działaniami popularyzującymi naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie już od momentu powstania Uniwersytetu (1999 r.), jednak wzrost aktywności na tym polu rozpoczął się od roku 2000, i z roku na rok poszerzana jest oferta wydarzeń popularyzujących naukę" - czytamy w konkursowym zgłoszeniu.

Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych od roku 2003 przez Biuro są Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Trzydniowy festiwal odbywa się corocznie pod koniec września. Tegoroczna edycja Festiwalu obejmowała ponad 400 różnego rodzaju pokazów, warsztatów, wykładów, wycieczek, wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych. 80 proc. z nich przygotowali i przeprowadzili pracownicy UWM. Program współtworzyło ponad 30 instytucji zewnętrznych. W przygotowanie i przeprowadzenie imprez corocznie zaangażowanych jest około 450 pracowników naukowych UWM oraz około 150 pracowników jednostek współpracujących. "Bezpośredni udział w tegorocznym wydarzeniu wzięło ponad 22 tys. osób. O popularności festiwalu świadczy fakt, że już pierwszego dnia internetowej rezerwacji miejsc w roku 2015, na poszczególne wydarzenia zapisało się 16 tys. osób" - informują przedstawiciele Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką UWM.

"Idea Olsztyńskich Dni Nauki jest od początku taka sama: pokazać ludziom, że nauka może być ciekawa, że nie musi kojarzyć się z dusznymi salami wykładowymi czy laboratoriami pełnymi probówek, że otaczają nas z każdej strony niezwykłe zjawiska, których nie dostrzegamy lub nie potrafimy ich oglądać. Okazuje się, że nauka może być fascynująca i zaciekawi nawet tych, którym nigdy nie było po drodze do szkoły czy na uniwersytet" - zapewniają twórcy wydarzenia.

Od 2000 roku UWM organizuje Wykłady Otwarte - odrębny cykl wykładów popularnonaukowych, w których może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta i regionu, zainteresowany konkretną tematyką. W zależności od tematu wykładu, aktywnie bierze w nich udział od 50 do 300 osób. Od roku 2012 wykłady transmitowane są on-line, co znacznie zwiększyło rozpoznawalność inicjatywy, jak i liczbę odbiorców. Ponadto na stronie http://www.uwm.edu.pl/wyklady-otwarte/2015 można odtwarzać poszczególne prelekcje.

Zupełnie nową inicjatywą jest Piknik nauki i sztuki, którego pierwszą edycję zorganizowano 31 maja 2014 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przeniósł się na jeden dzień na olsztyńską Starówkę, pokazując mieszkańcom Olsztyna i regionu działalność wszystkich wydziałów i jednostek znajdujących się w strukturach Uniwersytetu. Wokół Starego Ratusza stanęło dwadzieścia namiotów. Z ciekawą inicjatywą wyszedł Wydział Nauk Medycznych: otworzył szpital chorego misia. Największe zainteresowanie wzbudzały jednak żywe zwierzęta na stoisku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, ryby w namiocie Wydziału Nauki o Środowisku, a także preparaty na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Już trwają przygotowania do kolejnej edycji Pikniku, który odbędzie się 28 maja 2016 r.

W latach 2011-2013, Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką - jako jedyna jednostka w północno-wschodniej Polsce - koordynowało European Researchers Night - Europejską Noc Naukowców. Wydarzenie dofinansowane z budżetu Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbywa się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. "Podczas Europejskich Nocy Naukowców przez miasteczko akademickie w Kortowie przewijało się podczas każdej edycji około 10 tys. osób, natomiast w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, w różnego rodzaju aktywnościach uczestniczyło zwykle od 1,5 tys. do 2 tys. osób" - informuje Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką w konkursowym zgłoszeniu.

Kolejnym ważnym popularnonaukowym wydarzeniem, które odbywa się na UWM od 2012 roku jest Noc Biologów. "Organizowana jest między innymi dlatego, żeby pokazać, że biologia rozwiązuje wiele ważnych problemów współczesnego świata. Biologia (...)wpływa także na rozwój gospodarczy i gospodarkę opartą na innowacji" - czytamy w konkursowym zgłoszeniu.

"Od roku 2009 aktywnie współpracujemy w ramach działalności popularyzatorskiej z Uniwersytetem Dzieci, wraz z którym każdego roku prowadzimy nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości. Zapraszamy naukowców, artystów, przedsiębiorców do dzielenia się wiedzą z dziećmi. W aktywny, badawczy sposób mali studenci poznają naukę i otaczający świat" - informuje Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką UWM.

Raz na kwartał instytucja organizuje też otwarte spotkania studentów, doktorantów i naukowców z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Spotkania prowadzone są od 2014 roku.

Poza tym Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką administruje organizacją konferencji i sympozjów naukowych, jak również popularnonaukowych, organizowanych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rocznie odbywa się około 100 różnego rodzaju konferencji.

Popularyzacja uniwersyteckich badań naukowych i prac rozwojowych odbywa się również za pomocą uczelnianej strony internetowej: www.uwm.edu.edu.pl. W dziale „Nauka” zamieszczane są felietony, wywiady i reportaże opisujące najnowsze naukowe dokonania pracowników. Tygodniowo ukazuje się od 2 do 3 artykułów, których autorami są pracownicy uczelni. "Jest to najczęściej aktualizowany kanał informacji i najszybciej docierający z popularyzacją nauki. Tygodniowo odnotowujemy ponad 5 tys. odsłon strony" - czytamy w konkursowym zgłoszeniu.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018