20.08.2019
PL EN
13.02.2016 aktualizacja 13.02.2016

IChF PAN będzie prowadził prestiżowe międzynarodowe studia doktoranckie

Rys. Fotolia Rys. Fotolia

Ponad 2 mln euro z programu COFUND Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020 otrzymał Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Instytut będzie mógł za te środki prowadzić międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z dziedziny nanomateriałów.

"Studia doktoranckie są przeznaczone dla dwudziestu dwóch rozpoczynających kariery naukowców z różnych stron świata. Będą mogli zostać na nie przyjęci także polscy badacze, którzy przebywali zagranicą" – mówi koordynatorka programu Maria Skłodowska-Curie w Polsce Anna Wiśniewska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

W ramach nagrodzonego projektu NaMeS ("Interdisciplinary NAnoscience School: from phenoMEnology to applicationS") instytut będzie współpracował z 20 zagranicznymi partnerami: uczelniami i instytutami badawczymi, m.in. z Radboud University (Holandia), Max Planck Institute for Polymer Research (Niemcy), University of North Texas (Stany Zjednoczone) oraz University of Guelph (Kanada).

"W ramach programu studiów doktoranckich NaMeS realizowane będą działania mające na celu zrozumienie zjawisk zachodzących w nanoskali oraz ich zastosowaniu w technologii przemysłowej, diagnostyce medycznej lub ochronie środowiska. Przewiduje się, że prowadzone przez doktorantów badania będą miały duży potencjał komercjalizacyjny" - zaznacza Wiśniewska.

Jak w przeslanym PAP komunikacie poinformowali przedstawiciele KPK PB UE, NaMeS jest trzecim polskim projektem, który otrzyma dofinansowanie w ramach działania COFUND Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. W poprzedniej edycji konkursu finansowanie otrzymał projekt Bio4Med Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego na realizację studiów doktoranckich, a także POLONEZ Narodowego Centrum Nauki, na finansowanie indywidualnych grantów dla doświadczonych naukowców realizowanych w polskich jednostkach badawczych. W tych dwóch konkursach MSCA-COFUND Polska uzyskała dotychczas 10,5 mln euro.

Instytut Chemii Fizycznej PAN od grudnia 2014 r posiada logo HR Excellence in Research. To znak jakości dobrej organizacji prowadzenia badań i warunków pracy w instytucji naukowej. Posiadanie logo jest atutem w aplikowaniu o fundusze z Horyzontu 2020.

Więcej informacji o MSCA COFUND na stronie KPK PB UE http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19289

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019