17.07.2019
PL EN
16.02.2016 aktualizacja 16.02.2016

Wspólne zamieszkanie upodabnia układy odpornościowe

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Osoby, które mieszkają razem mają nie tylko podobne nawyki i dietę, ale także układ odpornościowy – informuje „Nature Immunology”.

Każdy układ immunologiczny jest nieco inny – może się różnić liczbą i typem komórek odpornościowych, jak również ich aktywnością. To dlatego dla niektórych zakażenie grypą oznacza jedno ciężkie popołudnie, podczas gdy inni spędzają w łóżku wiele dni.

Zespół Adriana Listona z instytutu VIB w Gent (Belgia) zbadał próbki krwi 670 zdrowych osób w wieku od 2 do 86 lat. W próbce od każdej osoby policzono komórki odpornościowe i określono ich stan pobudzenia. Następnie naukowcy pobierali od jednej czwartej badanych kolejne próbki przez sześć miesięcy.

Profile immunologiczne były bardzo stabilne i nawet jeśli zostały przejściowo zaburzone przez takie zdarzenia jak zatrucie pokarmowe czy szczepionka przeciwko grypie wracały do stanu wyjściowego.

Jednak przy okazji badacze zauważyli, że układy odpornościowe osób mieszkających razem były do siebie bardzo podobne. Różnice zmniejszały się aż o 50 proc., co oznacza bardzo głęboki efekt. Na przykład zmiany zachodzące u danej osoby w ciągu 40 lat życia są wyraźnie mniejsze.

Osoby będące ze sobą w związkach zwykle przyjmują podobną dietę i styl życia – na przykład partner osoby niepijącej zwykle pije mniej. Zdaniem Listona dzielenie ze sobą środowiska życia może sprzyjać upodobnieniu układów odpornościowych. Wśród czynników mogących wpływać na układ odpornościowy autorzy wymieniają zanieczyszczenie środowiska (zwykle takie samo w przypadku osób żyjących razem) oraz wirusy, którymi się nawzajem zakażają. Poza tym wspólne zamieszkiwanie sprawia, że upodabniają się do siebie bakterie zamieszkujące jelita współlokatorów – one także działają na układ odpornościowy.

Jak zaznaczają naukowcy, trudno powiedzieć czy immunologiczne podobieństwo jest korzystne dla zdrowia, czy szkodliwe – zmiany, które osłabiają odporność na jedne czynniki, zwiększają odporność na inne.(PAP)

pmw/ krf

Copyright © Fundacja PAP 2019