16.06.2019
PL EN
11.03.2016 aktualizacja 11.03.2016

Toruń/ Prof. Andrzej Tretyn ponownie rektorem UMK

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Andrzej Tretyn w czwartek został wybrany ponownie rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapowiedział oparcie swej polityki na trzech filarach: nauce, dydaktyce i obronie integralności uczelni.

W głosowaniu wzięło udział 231 z 240 elektorów. Za kandydaturą prof. Tretyna głosowało 166 osób, przeciwnych było 53, a 12 osób wstrzymało się od głosu.

"Będą trzy filary mojej polityki, to będzie nauka, dydaktyka i będę bronił integralności uniwersytetu, gdyż jako uniwersytet składający się z 17 wydziałów mamy szansę konkurować na rynku edukacyjnym, konkurować na rynku naukowym" - powiedział po wyborze prof. Tretyn.

Już wcześniej władze rektorskie i senat UMK opowiedziały się za zachowaniem integralności uczelni, sprzeciwiając się pomysłowi wyłączenia ze struktur uczelni znajdującego się w Bydgoszczy Collegium Medicum. Obywatelski projekt ustawy zakładający powołanie na bazie Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy z 160 tys. podpisami poparcia został przed dwoma miesiącami złożony w Sejmie.

Ponownie wybrany na rektora prof. Tretyn jako największy sukces mijającej kadencji uznał wyprowadzenie uniwersytetu z trudnej sytuacji finansowej.

Przyznał, że gdy kandydował na rektora przez czterema laty nie zdawał sobie sprawy jak zadłużony jest uniwersytet. Zatwierdzony w czerwcu 2012 r. plan zakładał stratę w części toruńskiej na poziomie 15,4 mln zł, a w części bydgoskiej - 6,7 mln zł, co było najgorszym wynikiem finansowym spośród wszystkich uczelni. Na dodatek pod koniec 2012 r. zaciągnięty w 2010 r. kredyt w wysokości 30 mln zł był wykorzystany w całości, istniało realne zagrożenie terminowych wypłat wynagrodzeń.

UMK w styczniu 2013 r. zaciągnął w banku kredyt odnawialny wysokości 40 mln zł, a we wrześniu został przyjęty program, polegający na cięciach finansowych w jednostkach i administracji i wycofaniu się ze wsparcia finansowego Gimnazjum i Liceum Akademickiego. Część kompetencji rektora została przekazana dziekanom i wprowadzono decentralizację finansową, na wszystkich wydziałach zostały opracowane trzyletnie programy naprawcze.

"Na rok przed dokończeniem reform widzimy, że wprowadzenie samodzielności i odpowiedzialności finansowej wydziałów oraz ścisła kontrola kosztów jednostek międzywydziałowych i centralnej administracji były trafnym posunięciem. Z danych, jakimi obecnie dysponuję wynika, że 2015 r. zamknęliśmy zyskiem 42,6 mln zł, przy czym w części toruńskiej - 34,4 mln zł, a w części bydgoskiej - 8,2 mln zł" - mówił rektor.

Prof. Tretyn zapowiedział, że zamierza zaproponować na prorektorów ponownie prof. Danutę Dziawgo, prof. Beatę Przyborowską i prof. Andrzeja Sokalę, a na prorektora ds. Collegium Medicum - wybraną przez siebie - spośród trzech wskazanych przez elektorów z bydgoskiej części uczelni - prof. Grażynę Odrowąż-Sypniewską.

Chce też powołania "w ramach poszerzania autonomii Collegium Mediucm i intensyfikacji współpracy pomiędzy bydgoską i toruńską częścią uczelni" prof. Jacka Kubicy z Collegim na prorektora ds. nauki. Wybory prorektorów za dwa tygodnie.

Dotychczas w skład władz rektorskich wychodził z bydgoskiej części tylko prorektor ds. Collegium Medicum i było tylko czterech prorektorów.

Prof. Tretyn ma 61 lat. Jest biologiem zajmującym się biologią komórki, cytofizjologią, elektrofizjologią i fotomorfogenezą roślin, a także biotechnologią medyczną i molekularną. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji.

W 1974 r. podjął studia biologiczne na UMK, a następnie w 1978 r. studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień doktora nauk biologicznych. Pracę na UMK rozpoczął w 1991 r. i w tym samym roku uzyskał habilitację. Profesorem zwyczajnym został w 1999 r.

Prof. Tretyn był dyrektorem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, był też przez dwie kadencje dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi i przez dwie kadencje prorektorem odpowiedzialnym za sprawy naukowe i współpracę z zagranicą.

PAP - Nauka w Polsce

rau/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019